Simcha Bediening aan die Jode

Die Simcha Bediening aan Jode word behartig deur Jeanie de Wet in Kaapstad en omgewing.

Jongste nuusbrief:

L Chaim November 2023
L Chaim April 2023
L Chaim April 2022
L Chaim-Julie 2021
L Chaim Februarie 2021

Die doelstellings van bediening aan die Jode is om:

  • na individuele Jode uit te reik met die evangelie van Jesus as Messias en Verlosser;
  • deur betrokkenheid by die Messiaans-Joodse gemeente Beit Ariel mee te werk om ‘n geestelike tuiste vir Messiaanse Jode te skep.

Sodoende word ‘n individuele en kollektiewe getuienis dat Jesus ook vir Jode die Messias en Here is, uitgedra. Die evangelie word uitgedra deur Bybelstudie-groepe, huisbesoeke aan individue en eredienste in die Beit Ariel Gemeente waar te neem.

 

Hoe kan ek betrokke raak? 

Simcha Bediening is beskikbaar vir optredes in gemeentes en om lidmate te skool in die kommunikasie van die evangelie aan Jode.

Stuur e-pos aan simchaministry@gmail.com vir navrae en ontvangs van die nuusbrief.