Straatwerk

Straatwerk is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie met ‘n sterk evangeliseringsfokus.

Ons glo ons is geroep om:

  • ‘n Sigbare Christen-teenwoordigheid in die middestad van Kaapstad te wees;
  • Diensbaar te wees en nood te help verlig;
  • Te praat namens hulle wat nie self hulle saak kan stel nie (Spreuke 31:8-9)

Bedieningsaspekte:

  • Kommunkasie – Op verskillende vlakke dmv sosiale media,optredes en die nuusbrief.
  • Diensevangelisasie – waar ons Vrydagnagte saam met besoekergroepe op die strate van Kaapstad uitreik.
  • Prostitusie: Voorkoming en herstel – waar ons uitreik na vroue vasgevang in prostitusie asook die Waardevol vir Jesus Veldtog neem na skole op die Kaapse Vlakte en Nasionaal. Die veldtog se boodskap is: Stop seksuele misbruik, prostitusie en pornografie.
  • Uitreikbediening na hawelose en desperate persone – Ophelp Projekte is die voertuig waar desperate persone gehelp kan word deur ‘n werksrehabiltasieprogram. Deelnemers kan kontant in die hand verdien deur middel van harde werk as ‘n alternatief vir aggressiewe bedelary, diefstal en ander misdaad.

KONTAK

Fourie Truter
021 930 8055
fourie@straatwerk.org.za