Sentrum vir Publieke Getuienis

Webwerf: www.publiekegetuienis.org

 

Wie is ons?

Die Sentrum is ‘n gesamentlike inisiatief van die Ned Geref Kerk (Sinode Wes-Kaapland) en die Verenigende Gereformeerde Kerk (Streeksinode Kaapland)

Die voorsitter van die raad is dr Llwellyn MacMaster (VGK).
Die direkteur is Dr Braam Hanekom (NG Kerk).

Wat doen ons?

Die Sentrum bedryf publieke teologie met ‘n spesifieke fokus op kwessies wat die Suid-Afrikaanse sosio-ekonomiese konteks raak.

  • Die hooffokus is die vestiging en fasilitering van multikulturele dialoogsessies regoor Suid-Afrika. (Sien 100 Dorpe Dialoog);
  • Die sentrum is ook verantwoordelik vir die Hoop en Versoening Trust wat fokus op landelike ontwikkeling en vroeëkindontwikkeling;
  • Die Sentrum dien ook as die administratiewe kantoor vir die WCEN (Western Cape Ecumenical Network) wat ‘n ekumeniese netwerk bied vir ongeveer dertig denominasies en kerklike organisasies in die Wes-Kaap;
  • Ekologiese kwessies is ‘n groot erns vir die Sentrum en dr Hanekom dien ook op die raad van SAFCEI (Southern African Faith Communities Environmental Initiative);
  • Spesifike verdere fokusareas sluit in: behuising, armoedeverligting, vaardigheidsontwikkeling en geloofsontwikkeling in ‘n moderne konteks.

100 Dorpe Dialoog

Dorpe en streke waar gesprekke al plaasgevind het as deel van die 100 Dorpe Dialoog Projek: klik HIER

Lees meer: HIER

Raadslede

Naam E-pos Selfoonnommer
Llewellyn MacMaster llmmacmaster@gmail.com 083 413 0400
Zanne Horrel zannehorrell@outlook.com 082 899 6102
Esther Xube esthernx@webmail.co.za 082 680 3490
Matilda Maarman matilda_maarman@yahoo.com 076 688 5945
Braam Hanekom braam@kaapkerk.co.za 083 302 8639
George Rauch grauch@mweb.co.za 083 284 2760
Heerden van Niekerk hvn@cast-sa.co.za 083 701 7011
Johannes Mouton johannes@ngkerktableview.co.za 082 391 3841
Johann Theron tronnels@vodamail.co.za 084 705 1424
Sipho Mahokoto ssmahokoto@sun.ac.za 083 745 3405
Stephen Pedro stephen@kaapkerk.co.za 076 072 5156
Clive Jacobs clivedonaldj@gmail.com 074 727 9362
William Ficks ficks@telkomsa.net 068 200 0589
Nelis Janse van Rensburg cjrens@telkomsa.net 082 821 2730
Kobus Odendaal missio@kaapkerk.co.za 082 732 4752

 

Kontak

Dr Braam Hanekom (Direkteur)
083 302 8639
braam@kaapkerk.co.za

Kantoor:
021 957 7202

spg@kaapkerk.co.za

 

Persverklarings

 

Artikels