Nigerië

Vlnr: Nelis Janse-van Rensburg (Moderator), Peter Azuana (Algemene Sekretaris van die NKST tot 2017), Jan Grobbelaar (Mede-voorsitter van Getuienis) en Kobus Odendaal( PSD Getuienisaksie)

Stigting van ons susterskerk, die NKST

SUM oorhandig Tivland aan die Sending van die NG Kerk (SNGK) in die vroeë 1900′s. In hul geestesoog sien die sendelinge ‘n onafhanklike, outonome kerk, en begin in 1954 om Tiv-evangeliste en -leraars op te lei deur middel van aandskole. Die eerste vier predikante is net ná die amptelike stigting van die NKST (Nongo uKristu uKen Soedan hen Tiv – die Kerk van Christus in Soedan onder die Tiv) op 9 Januarie 1957 georden. Hulle was di. Isholibo Sai, Ugo, Annum en Ayaka. Die NKST het toe 1 800 lidmate gehad en 3 000 mense wat Sondae dienste bygewoon het.

Teen die 1970′s is die NKST beskou as die vinniggroeiendste kerk in die wêreld. Vandag is daar al meer as ‘n miljoen mense verbonde aan die NKST.

Die NKST vandag

Die NKST bedien hoofsaaklik ‘n selfversorgende lanbougemeenskap wat die kerk onderhou en het tans 397 gemeentes, 672 predikante, 1 534 evangeliste en verskeie bedieningsdepartemente.

Die Gereformeerde Teologiese Skool te Mkar het ‘n uitgebreide kampus en bied ’n akademiese program tot op Meestersvlak aan. Die Universiteit van Mkar is in 2005 gestig om studente in verskillende rigtings op te lei en om ‘n moreel-gesonde samelewing te help bou. Evangeliste ontvang opleiding by die Bybelskool op Harga.

Vandag bestuur die NKST 9 hospitale, 352 klinieke en 4 Gesondheidsopleidingskole by Mkar (Skole vir Verpleeg- en Verloskunde, ’n mediese laboratorium en ‘n Kollege vir Gesondheidstegnologie).

Die huidige gespanne verhouding tussen Moslems en Christene in die noordelike dele van Nigerië roep om ‘n nuwe evangelie-fokus. Die jonger generasie moet veral toegerus word met Christus se liefde om die Moslem-vyandigheid positief te kan hanteer.

Daar het onlangs ‘n merkwaardige fokusverskuiwing in die NKST plaasgevind. Die kerk het sy naam verander na Nongo uKristu ui Ser u sha Tar – die universele Gereformeerde Christelike Kerk. Die ou naam was ‘n hindernis vir sommige mense en gebiede, omdat dit geklink het asof dit net vir die Tiv bedoel was. Die nuwe naam wil álle volke en groepe in die een verenigde liggaam van Christus omhels.

Die opbou van ons vennootskap

In 2004 het die NG Kerkfamilie in die Kaapstreek, deur die verenigde Kommissie vir Getuienisaksie, begin om die verhouding met die NKST te hernu. Wedersydse besoeke vind nou gereeld plaas. Ons is ook besig om ’n vennootskap met mekaar op verskillende vlakke te vorm om sodoende God se koninkryk in en vanuit Noord-Afrika te help bou.

  • Lees meer oor die NKST HIER.

Kontak

Daniël de Wet
+27 21 957 7204 / +27 82 068 7795
missio@kaapkerk.co.za