Makhathini Vennootskap

Die Makhathini-sending is ‘n sendingaksie van die Diengroep Getuienisaksie van die NGK Sinode van Wes-Kaap (Nederduitse Gereformeerde Kerk) in samewerking met die VGK (Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika) Makhathini.

Getuienisaksie in die persoon van Kobus Odendaal is verantwoordelik vir:
1. Skakeling en samewerking met die NG Kerkfamilie, vennootskapvorming tussen gemeentes en selfstandigheidsontwikkeling van gemeentes in bedieningsgebiede.
2. Besoeke aan bedieningsgebiede en die vennootskapsbyeenkomste
3. Administrasie.

Gemeentes wat betrokke is, sluit in:

• Gansbaai
• Klawer
• Vredendal-Wes
• Vredendal Moedergemeente
• Stellenbosch Welgelegen
• Victoria-Wes
• Grootbrak
• Riversdal
• Merweville
• Prins Albert
• Mosselbaai (Moedergemeente)
• Oudtshoorn-Wes
• Danabaai
• Herbertsdale
• Mosselbaai-Suid
• Hartenbos
• Meer-en-See (Richardsbaai)
• Wellington-Oos
• Constantia-Kruin
• Stellenberg
• VGK Kylemore (Stellenbosch)
• VGK Bellville
• VGK Caledon

Die ondersteunerslys dui meer as 120 kontakte aan.

Skakelpersone in Makhathini:

Dalisu Kunene (Leraar):
035 572 1029
073 616 3017

Louwrens van der Westhuizen (Leraar):
082 516 4437
weshuis7@gmail.com

Themba Mahlangu (Kinder- en Jeugwerker)
071 187 8734
thembamahlangu407@gmail.com

Skakelpersone in die Wes-Kaap:
Kobus Odendaal (GA-skakelpersoon):
082 732 4752
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za

Danie Marais (Kommunikasie-koördineerder):
083 419 4766
daniemarais.jbay@gmail.com