Die Sokhanya-kursus word nou volledig vanuit die kantore van Bybel Media in Wellington bedryf. Dit staan bekend as die Sokhanya Bible Program en is deel van die Nehemia Bybel Instituut. Die bestaande kursus is nou ten volle in Engels vertaal en daar is begin om dit ook in Sesotho te vertaal. Lees meer hier