Klimaatsverandering is ‘n realiteit.  Hiervoor gee NASA afdoende bewys met hulle “Climate Time Machine” by https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine.

Dit is egter nie net statistiek wat klimaatsverandering bevestig nie; die droogte en waterkrisis in dele van ons land laat ons dit sien en aan die lyf voel.  Ons behoort glad nie meer hieroor te stry of dit te ontken nie.  Ons behoort ook glad nie meer debat te voer oor wat klimaatsverandering veroorsaak nie – veral nie as dit maar ook net ‘n manier is om die noodsaak om ons lewenswyse drasties aan te pas, te ontwyk nie.  Dissipels van Jesus Christus vra nie eers wat die krisis veroorsaak het voordat hulle inspring en help nie.  Hulle word deur omgee gemotiveer en nie deur die verdienstelikheid van ‘n saak nie.

Die waterkrisis wat die Kaapse Metropool en omringende dorpe in die gesig staar, bring ‘n nuwe dimensie in die kerk se getuienistaak.  Ons kan nie langer net fokus op praktiese maatreëls om water te bespaar en ‘n meer ekologies-vriendelike lewenswyse nie.  Ons is in ‘n krisis. (Lees gerus die artikel wat Kevin Winter, van Universiteit Kaapstad, ‘n jaar gelede geskryf het by https://www.thesouthafrican.com/when-the-taps-run-dry/). Die angs as gevolg van die krisis manifesteer in die politieke gestoei in die Metro-munisipaliteit.  Die munisipaliteit sukkel ook om die steun te kry van die meerderheid van die metro se inwoners vir hulle waterbesparingsmaatreëls.  Die burgermeester het etlike dae gelede aangekondig dat 60% van die inwoners steeds nie hou by die kwota per inwoner soos deur hulle bepaal nie.  ‘n Mens wonder hoeveel van hierdie 60% is lidmate van die NGK/VGK?  Ons weet wel dat hulle hoofsaaklik kom uit die meer gegoede deel van die gemeenskap.

‘n Lid van ons Projekspan Ekologie se onlangse e-pos aan my het my laat regop sit.  Sy is predikant vir een van ons gemeentes in die hart van Kaapstad.  Haar ore en oë is op die grond.  En sy sien vooruit.  Die minder gegoede gemeenskappe is altyd (ook in hierdie waterkrisis) die mense wat die hardste getref word deur ekologiese rampe. Daar is groot konflikpotensiaal in die opdroog van krane in die Metro.  Dink net aan die chaos as mense moet begin toustaan vir water in die son met die temperature wat ons tans beleef.  Moet die kerk nie nou besig wees met voorbereidings om ‘n ramp te bestuur nie?  Wie neem hierin die leiding?  Watter toerusting is nou nodig om gemeentes in die Metro in staat te stel om ruimtes van omgee en hoop te wees vir hulle wat die swaarste getref gaan word?

Voorstel:

  • Die moderature van die NGK Wes-Kaap en VGK Kaapland roep ‘n byeenkoms van hul diensgroepe bymekaar om die dreigende ramp te bespreek en daarvoor voor te berei.
  • Betrek die betrokke departemente van die munisipaliteit hierby.
  • Getuienisaksie versoek die moderature om hierin dringend die leiding te neem.

 

David Botha
nms Projekspan Ekologie
dpbotha2@gmail.com