Hiermee betuig ons ons innige simpatie met die heengaan van ds Francois Orffer wat op Vrydag 19 Januarie oorlede is. Hy het ‘n baie invloedryke rol in ons susterskerk in Nigerië, die NKST, gespeel. Ons eer sy nagedagtenis.

Ds. Orffer is gelegitimeer in 1951 waarna hy in 1952 as sendeling in Nigerië gaan werk het. Vanaf 1964 was hy leraar in die NG Kerk in Afrika Maclear, en in 1968 het hy beide die NG Sendingkerk asook die NG Kerk in Afrika in Burgersdorp bedien. Vanaf 1976 tot met sy aftrede in 1992 was hy by die NG Sendingkerk in De Doorns werksaam.

Na sy aftrede het hy Strand toe verhuis en was in sy laaste jare in Heritage Manor in Somerset-Wes. Hy was  nog baie betrokke by die voorbidding en ondersteuning van die kerk in Nigerië en was selfs daar op besoek in 2007 saam met sy seun, André, wat tans predikant in Oudtshoorn-Wes is.

Hy laat sy tweede vrou, Johanna, twee seuns (André en Marius) en twee dogters (Elsabe en Esmarie), asook elf kleinkinders en een agterkleinkind agter.

Sy begrafnisdiens is op Vrydag 26 Januarie om 11:30 vanuit die Strand-Noord Gemeente en die teraardebestelling is om 10:00 by die Strand-begraafplaas.