“Empowering churches to train their own leaders to interpret Scripture and to apply and minister it in their own context. Running 1,288 classes in 41 countries with more than 15,000 participants.” (https://www.veritascollege.org/)

So stel Veritas College hulself op hul webwerf bekend. Ons kerk ondersteun hierdie werk in Mosambiek waar Riaan Terblanche in Tete saam met sy vrou, Saretha, woon. Hy werk vir World Outreach International en bied Veritas College-kursusse aan.

In 2017 was daar 69 groepe (596 deelnemers) in opleiding met fasiliteerders wat deur Riaan en sy kollegas opgelei is en dan na hul gemeentes terug is om hul eie mense te gaan oplei. Die voordeel hiervan is dat die fasiliteerders hul eie taal en kultuur die beste ken en die kursusopleiding die beste kan laat posvat in hul spesifieke konteks.

Peter Magima van Palma (naby die Tanzanië-grens) is ‘n sendeling van Kenia wat ook deur Riaan opgelei is. Sy mense is so opgewonde na Peter se opleiding; hy wil baie graag hê dat Riaan nou pastore in Kenia moet gaan oplei.

Die goeie nuus is dat ons susterskerk in Noord-Mosambiek, die IRM Mphatso Sinode, ook nou weer opnuut betrokke is by Veritas se opleiding.

Kontak

Riaan Terblanche by riaan@veritascollege.org