Die groep wat die mediasie-opleiding gedoen het. Heel regs is advokaat Nelson.

Verlede week het ‘n paar van ons VGK- en NGK-leraars ‘n kursus in mediasie, aangebied deur Mediation in Motion,  by Nelson Creek naby Wellington bygewoon. Dit is ‘n inisiatief van Communitas, en predikante van ander denominasies het dit ook bygewoon. Dit is aangebied deur . Dit is aangebied deur advokaat Allan Nelson en drie ander fasiliteerders van Mediation in Motion.  Die kursus is by die Universiteit van Kaapstad geakkrediteer.

Een van die kursusgangers, ds Christopher Maarman van die VGK Môreson naby Oudtshoorn vertel as volg: “Dit was inderdaad ‘n voorreg om die mediasie-opleiding te kon doen.

“Reflekterend het ek, soos die week vorder, al hoe meer intens bewus geraak van hoe dringend die kerk van Christus hierdie proses van geskille-opklaar nodig het. Dit is inderdaad ‘n proses wat strykdeur die menswaardigheid van elke party respekteer en dit behoue laat bly.

“Die ondervinding wat ek as skriba van ons ring het, is dat wanneer dit kom by geskille in die kerk, daar altyd ‘n party is wat wen en ‘n party wat verloor. Met mediasie is daar nie verloorders nie, want die partye besluit self wat die beste oplossing vir hul elkeen is. In die hele proses word die menswaardigheid van albei partye gerespekteer en behou.

“Dit sal uiteindelik ‘n wonderlike belewenis vir partye in ‘n kerklike opset wees om geskille op ‘n manier op te los waarby albei partye die gevoel ervaar dat hulle gehoor is en dat hulle behoeftes aangespreek is.

“Ek wil kollegas aanmoedig om die mediasie-opleiding te doen ter wille van die uitbreiding van God’s Koninkryk.”