KZN, #VGK_MAKHATHINI: Die NGK Gansbaai berig verlede Sondag oa as volg: “Bonginkosi en Lindiwe Mthembu het ‘n paar jaar gelede uit eie inisiatief ‘n kleuterskool, Vuka Ukhanye by KwaNdaba begin. Die passie daarvoor is gebore vanuit ‘n passie by hulle om tot seën te wees vir die gemeenskap.

“In die geloof het hulle net eenvoudig in 2007 begin in die kerkgeboutjie wat deur Gansbaai NGK gebou is. Die daarstelling van ‘n kleuterskool vervul vandag ‘n groot behoefte in die totale gemeenskap van KwaNdaba. Die leerlingtal wissel jaarliks tussen 80 tot 90 leerders. Met die begin van die kleuterskool het Lindiwe nie eens ‘n Graad 12-kwalifikasie gehad nie.

Intussen het sy haarself sodanig gekwalifiseer dat sy nou kan registreer vir die diplomakursus in kleuterskoolonderrig. Die wyse waarop hierdie jong egpaar die Here dien, is tot groot inspirasie vir baie ander mense. Die werk van die Here gaan eenvoudig net van krag tot krag in hul midde. Prys die Here!”

Ds Louwrens van der Westhuizen laat weet vanoggend:

“Bonginkosi en sy vrou Lindiwe Mthembu het die lang proses van aansoekvorms met nodige dokumentasie gevolg om aansoek te doen by Judea Harvest vir die bou van ‘n eie kleuterskoolgebou. Die gemeenskap moes R50 000 neersit van hul kant. Die Here het wonderlik voorsien – Gansbaai onder andere het R25 000 bygedra!

“Verlede week is daar begin met die bou daarvan. Daar heers groot opgewondenheid in die gemeenskap van KwaNdaba!”