Danie Murray, verbonde aan die NGK Proteahoogte Gemeente, doen kosbare werk in Mosambiek deur middel van sy Handevat Bediening. Hy besoek gereeld die gemeentes van ons susterskerk, die IRM, daar en doen baie moeite om die ekumeniese verhoudinge te versorg en te verstewig. Lees meer oor hierdie wonderlike bediening in sy jongste nuusbrief by hier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *