Die Heilige Gees is hier: die Gees wat nuut maak; die Gees wat ALLES nuutmaak. Terwyl die Gees my nuut maak, gebruik die Gees my ook as nuutmaker. Een van die terreine waarop ons as nuutmakers kan optree, is om Natuurbewaring te help met die geweldige uitdaging van indringerplante.  Menslike aktiwiteit het daartoe bygedra dat daar baie indringerplante in ons land voorkom wat die inheemse plantegroei en bio-diversiteit versteur en selfs bedreig. Dit is ook ‘n groot uitdaging m.b.t. watersekerheid en die bestuur van ons land se waterbronne. Die hantering van indringerplantegroei word deeglik gereguleer deur wetgewing en riglyne. Die volgende webadres gee goeie en bruikbare inligting hieroor: https://www.environment.co.za/weeds-invaders-alien-vegetation/alien-invasive-plants-list-for-south-africa.html.

Hoe belangrik hierdie saak is, kan ek eerstehands van getuig. Ons het ‘n fontein teen Ontongskop naby Tulbagh-stasie wat vir ‘n groot deel van ons gemeenskap water vir hul huishoudings voorsien. Hierdie fontein het met die ernstige droogte in die Wes-Kaap onder groot druk gekom. Tot só ‘n mate dat mense se water-voorsiening by tye heeltemal onderbreek is. Dié situasie is vererger deur indringerplante. Die fontein en omgewing is oortrek van bome en plante wat nie in ons omgewing hoort nie. Jare se verwaarlosing het hierdie plante toegelaat om groter te word en te versprei. Dit het, net soos mense, water nodig en kompeteer nou met ons gemeenskap vir die fontein se water. Dit kan ‘n groot klomp werk en geld kos om dit nou uit te roei, terwyl dit verhoed kon gewees het. In ons geval is die indringerplantegroei waarskynlik die primêre oorsaak van ons waterprobleme.

Dit is belangrik vir die bestuur van ons waterbronne dat ons aandag moet gee aan indringerplante; eerstens op ons eie grond (ongeag hoe groot of klein dit is) en ook veral in bewaringsgebiede. Gebruik die ingligting by bogenoemde webadres om hiermee te help.
Hierdie is ook Gees-telike werk!

Voorstelle:

1.  Gebruik die dokument en ander skakels by bogenoemde webadres om op hoogte te kom van die uitdagings en wetgewing rondom indringerplantegroei. Werk ook mee aan die projek om hierdie dokument van foto’s te voorsien. Die meeste van ons dra mos kameras in ons sakke rond.
2.  Betrek Natuurbewaring by julle gemeente se eko-bediening. Hulle ken die uitdaging en die wetgewing en kan leiding gee vir die aangewese optrede op privaatgrond.
3.  Lidmate kan hulself beskikbaar stel om Natuurbewaring te help met die hantering van dié probleem in natuurbewaringsareas.

David P Botha
(nms Projekspan Ekologie)
dpbotha2@gmail.com