Stuur U u asem, word hulle geskape.                                                                                         
U gee die aansig van die grond ‘n nuwe voorkoms.  

(Ps 104:30: Nuwe Testament en Psalms 2014, ‘n Direkte vertaling)

 

In die Wes-Kaap val Pinkster saam met ons laatherfs en winterseisoene. Dié seisoene waarin ons Ps 104:30 sien gebeur. Wat bruin en braak was, word groen en welig. Die gesig van die aarde verander voor ons oë. Dit word letterlik nuut van nuwe lewe en groei. En, sê Ps 104, dit is alles die werk van die Gees (asem) van God.

Nuwe lewe in alle vorms is altyd die werk van God se asem. Alles wat ontstaan en bestaan is deurweek van God se teenwoordigheid. Niks ontstaan toevallig nie. Alles het hul ontstaan in die hart van God. En alles wat God maak, is onherhaalbaar uniek. Dit geld nie net vir mense nie. Hierdie onherhaalbare uniekheid is hul heiligheid. SAAM gee hierdie unieke onherhaalbare skeppings uitdrukking aan die heiligheid van God. En alles wat God gemaak het en steeds maak, is ewe belangrik/waardevol. Hierdie beginsel geld vir alles wat God skep. Dit geld ook vir die mens en Paulus maak dit van toepassing op die gemeente as “die liggaam van Christus” (1 Kor 12). Vir die funksionering van die liggaam is elke liggaamsdeel belangrik en noodsaaklik. Ek is uniek en spesiaal, maar so ook elke ander mens, elke plant en dier en insek.

Ons moet die uitdrukking “an injury to one is an injury to all” leer gebruik m.b.t. die ganse skepping. Ons gebruik gewoonlik hierdie uitdrukking ekslusief net van toepassing op die mens en dan ook nog net op ‘n spesiale groep mense. Ons moet dit radikaal inklusief leer gebruik, sodat dit die renoster, leeu, olifant, tuna, witdoodhaai, inwoners van koraalriwwe, padloperskilpad, slange, Kaapse papegaai, …. ens. insluit. Dit is omdat ons dit nie doen nie dat ons besig is om die ekologiese balanse te versteur en te vernietig.

Daar is twee goed waarvan ons ons moet bekeer:

  • Ons glo dat die mens se lewe belangriker en waardevoller is as alle ander lewensvorme op die aarde. Dit is ekologies (en na my mening ook teologies) onwaar.
  • En ons maak te maklik dood. (Na my broer se dood aan malaria is dit vir my nog moeiliker om ‘n muskiet te laat lewe. Dit help my om te weet wat die muskiet se rol in die ekologiese sisteme is. Hierdie webtuiste het my hiermee gehelp: http://www.mosquitoreviews.com/mosquitoes-ecosystem.html. Die waarheid is dat ook muskiete ‘n waardevolle deel uitmaak van die een web van die lewe.)

Voorstel:

Identifiseer ‘n plant/dier/insek wat jy maklik doodmaak (of laat doodmaak vir jou dieet).

  • Erken dat hierdie skepsel ook die heiligheid van God vertoon.
  • Doen navorsing oor die unieke rol wat hierdie skepsel in die ekologiese netwerk speel.
  • Klaar vir jouself uit hoe jou verhouding met hierdie skepsel vorentoe gaan wees.

David P Botha
nms Projekspan Ekologie
dpbotha2@gmail.com