Kuier rondom die tafel met gemeentelede van NGK Riversdal Gemeente: Vlnr Ricus van de Vyver, Magdaleen Vermaak, Ryda Pretorius, Jan J van Rensburg, ds Jasper van der Westhuizen, Aletta J van Rensburg,  Philemon Mngomezulu, Bheka Manzini en Themba Mahlangu

Ds Louwrens van der Westhuizen en lede van die VGK Makhathini (KZN),  Philemon Mngomezulu, Themba Mahlangu en Bheka Manzini was onlangs in die Wes-Kaap met die doel om die gemeentes wat reeds by die Makhathini Vennootskap ingeskakel is, te besoek. Sommige van hierdie gemeentes het reeds 25 jaar-lange verhoudinge met Makhathini.

Die gemeentes wat besoek is, was die NGK gemeentes Wellington-Oos, Stellenberg, Gansbaai, Riversdal, Danabaai, Hartenbos, Grootbrak, Mosselbaai, Oudtshoorn-Wes en die VGK Kylemore Gemeente.

Die kernboodskap van die besoeke was, volgens Louwrens van der Westhuizen: “Ons ontvang so baie vanuit ondersteunende gemeentes.  Dit laat my altyd met verstomming om te ervaar hoedat God mense opwek met ‘n passie vir die werk in Makhathini.  Deur te gaan kuier vir die gemeentes wou ons ook op ‘n praktiese manier ons waardering gaan uitspreek teenoor ons broers en susters in Christus.

“Verseker wou ons ook met ons “vennote” gaan deel wat die Here nuut doen in Makhathini, met ander wooorde wat ons beleef op die pad met die Here in Makhathini en waaroor ons opgewonde is.

“Ons wou sommer ook net weer die “hartklop” van Makhathini nader bring aan die gemeentes.  Daarom was dit belangrik dat ek  nie die toer alleen onderneem nie, maar lidmate vanuit ons gemeente saamneem om my te vergesel.  Die broers wat saam met my was, het elkeen ‘n unieke getuienis om te deel en kan pragtig saam sing.  Hul optrede in die onderskeie gemeentes het ongetwyfeld ‘n groot impak gehad, veel meer as wat ek in woorde kon oordra.

Ds Van der Westhuizen deel met ons die hoogtepunte: “Ek het die Here se beondere seën ervaar op hierdie toer en ek skryf dit toe aan die eensgesindheid en daarom harmonie en liefde in ons as groep elke dag.  Dit was vir my persoonlik ‘n ontsettende groot voorreg om saam met sulke broers hierdie toer te kon meedoen.

“Al die gemeentes het ons met oormatige liefde, openheid en gasvryheid ontvang.  Vir my persoonlik is die mees waardevolle uitkoms van die toer die onderlinge verhoudinge wat soveel meer dieper gevestig is as voor die toer.

“Die broers wat saam met my was, het teruggekom met baie nuwe perspektiewe op kerkwees.  Hieroor kan ek baie vertel …

“Vir ons hele groep was sekerlik die hoogtepunt die nagmaal saam met die gemeente van Oudtshoorn-Wes.  Die feit dat ons op Pinksterdag saam die nagmaal met die gemeente kon geniet, terwyl ons uitgenooi was om by die bedieningstafel te kon aansit, was ‘n sigbare bevestiging en belewing van ons eenheid in Christus, ongeag die verskil in kultuuragtergrond (nasie, volk en taal).  Wat ‘n wonderlike belewenis!”

Kontak ds Van der Westhuizen by weshuis7@gmail.com vir meer inligting.