Louise Bruiners

As jy vanaf 2 Julie by Stephen Pedro se kantoor inloer, sal jy deur sy vriendelike kantoorbestuurder, Louise Bruiners, verwelkom word.  Sy is die nuwe aanstelling in Dawn Erasmus se plek wat vroeër Johan Botha se sekretaresse was.

Danksy haar jarelange ervaring van VGK-gemeentes se Jeugbediening en kategetiese Christelike opvoeding in die VGK Sinode Kaapland se kantoor in Belhar, asook haar betrokkenheid by die Vrouebediening op gemeentevlak, sal sy van onskatbare waarde vir hierdie uitdagende pos wees.

Louise is gebore en getoë in Grabouw waar veral haar grootouers, Christiaan en  Elizabeth Parnell, ’n groot impak op haar lewe gehad het.  “Hierdie twee mense met hul uitsonderlike karaktereienskappe het my geleer om die lewe in oë te kyk en hard te werk vir wat jy wil hê. Geen verskoning is geduld vir luiheid nie en respek, liefde en omarming vir álle mense is uitgeleef”, vertel Louise.

Louise wou nog altyd ’n bydraende rol in ons kerk en samelewing speel, daarom was dit heeltemal te verstane dat sy ‘n maatskaplike werkster wou word. Sy raak egter later so geïnteresseerd in teologie, dat sy in 2009 haar BTh (Baccalaureus Theologiae) aan die Universiteit van Kaapstad verwerf.

Met hierdie gesonde Woordbenadering kon Louise die VGKSA  Sinode Kaapland vanuit die SCO kantoor (Sinodale Kommissie  vir Christelike Opvoeding/Onderwys) met breër insigte en begrip op administratiewe vlak help. Dit het haar ook baie gehelp in hoe sy kampe gefasiliteer, programme binne hul eie gemeentes en ander denominasies aangebied het.

Louise beskou haar werk en fokus as deel van haar sendingreis waar God haar ookal plaas. Op hierdie opwindende reis het al hoe meer deure vir haar oopgegaan. Die afgelope paar jaar het sy die volgende kortkursusse gedoen: die Christian Aids Bureau for Southern Africa se  MIV Fasilitering-opleidingskursus in 2010, die Departement Korrektiewe Dienste se Victim Offender Dialogue-opleiding in 2016 en die Kollege van Kaapstad se Projekbestuursprogram in 2017. Tans is sy deel van ’n internasionale studiegroep wat MA (Masters of Arts) in Diaconic Management studeer het deur die Protestant University Wuppertal/Bethel in Duitsland (sy is tans besig om haar tesis te voltooi), ‘n studieveld wat haar die geleentheid gebied het om met interkulturele groepe saam te werk – ’n vaardigheid wat in hierdie pos van onskatbare waarde is.

Louise beskou haar nuwe aanstelling by Getuienisaksie as haar sendingreis wat voorgesit word. “Ek reis nou saam met die kerk en al haar rolspelers op die Taakspan Gemeentegetuienis se groot uitdaging en fokus op toerusting en begeleiding . Die kantoor is die basis waar ek my leiers en nuwe bestuurder, ds Stephen Pedro se arms omhoog sal hou en passievol ’n aanvullende rol wil speel. Ek wil graag my kennis, ervaring en vermoëns binne die kerkfamilie verbreed.”

Mag jy jou nuwe sendingreisbestemming as een van jou opwindendste ervarings ooit ervaar, Louise. Welkom in ons midde!