Gemeentegetuienis

Die VGK-groep wat die werkswinkel bygewoon het. Ds Morné Deelman sit reg voor in die middel en Stephen Pedro staan heel agter in die middel (met die bril).   Die taakspanbestuurder van Gemeentegetuienis, Stephen Pedro, was die afgelope naweek op besoek aan die VGK Richmond. Hiermee het hy die begeleidingsreis met die gemeente afgeskop wat […]

Ds Ntshongwana tydens die bevestigingserediens by die VGK Vredenburg op 30 April Aangesien meer as die helfte van ons VGK Streeksinode Kaapland-gemeentes sonder ‘n predikant moet funksioneer, het die gesamentlike VGK, NGK en RCA-diensgroep, Getuienisaksie, sedert 2018 saam met die ander VGK-bedieninge ’n Proponentefonds in die lewe geroep. Hierdie fonds ondersteun gemeentes om proponente te […]

Stephen Pedro in die middel voor (met die ligblou hemp) en prop. Zolani None skuins agter hom (met die liggrys T-hemp) saam met die VGK Victoria-Wes se kerkraadslede wat die werkwinkel bygewoon het.   Die afgelope naweek het ons Predikant in Sinodale Diens (PSD) en taakspanbestuurder van Gemeentegetuienis, Stephen Pedro, die begeleidingsproses van geloofsonderskeiding met […]

Die VGK finalejaar-teologiestudente met taakspanbestuurders Wat doen jy as jy as predikant in ‘n gemeente instap en binne enkele maande oorweldig begin voel deur al die uitdagings van jou gemeente en breër gemeenskap? Jy wens dalk daar was iemand wat jou kan leiding gee, bystaan en raad gee. Van sinodale kant af word daar gepoog […]

V.l.n.r.: dr Braam Hanekom (Publieke Getuienis), ds Godfrey Baartman (HUB), ds Lucas Plaatjie (senior administratiewe beampte), dr Daniël de Wet (Ekumeniese Vennootskappe in Afrika), me Carin Brink (Arbeidsbediening) en ds Stephen Pedro (Gemeentegetuienis)   “Die afgelope week het twee belangrike vergaderinge, waarvan Getuienisaksie deel was, plaasgevind”, sê ds Stephen Pedro, bestuurder van Getuienisaksie. Die taakspanbestuurders […]

Op Saterdag 9 Oktober is die jaarlikse Makhathini Vennootskapsvergadering weer eens by die NG Kerk Gemeente Hartenbos gehou. Dié vennootskap bestaan uit VGK- en NG Kerklidmate en -gemeentes wat die VGK-gemeente Makhathini in Noordoos-KwaZulu-Natal met gebed, uitreike en finansies ondersteun. In 1928 het eerw. Josua Joubert vanaf Mosambiek na Makhathini gekom. Hier het hy die […]

Ds Stephen Pedro (in die middel voor) saam met die VGK Colesbergringslede tydens die werkswinkel   Gedurende die naweek van 17 tot 19 September was ds Stephen Pedro, PSD (Predikant in Sinodale Diens) Gemeentegetuienis op besoek aan Britstown waar hy onder andere ‘n werkswinkel vir die Ring van Colesberg aangebied het waar 25 afgevaardiges van […]

Isibindi Initiatives (https://isibindi.org.za/) wat in vennootskap met Echo Youth (https://www.echoyouth.co.za/) hier in die Wes-Kaap werk, bied ‘n tuiste vir jongmense in nood en is tans besig om drie van vier skeepsvraghouers in woonbare eenhede te omskep. Hulle is nog onseker oor presies waarvoor hulle dit gaan gebruik. Die twee grootste behoeftes op die oomblik bied […]