Gemeentegetuienis

Isibindi Initiatives (https://isibindi.org.za/) wat in vennootskap met Echo Youth (https://www.echoyouth.co.za/) hier in die Wes-Kaap werk, bied ‘n tuiste vir jongmense in nood en is tans besig om drie van vier skeepsvraghouers in woonbare eenhede te omskep. Hulle is nog onseker oor presies waarvoor hulle dit gaan gebruik. Die twee grootste behoeftes op die oomblik bied […]

Die afgelope Maartmaand was ‘n baie bedrywige tyd vir PSD Stephen Pedro, bestuurder van Gemeentegetuienis. Hy het ‘n hele paar geloofsonderskeidende prossesses met gemeentes gefasiliteer wat werkswinkels en verkenningsgesprekke ingesluit het. Tydens hierdie gesprekke is gefokus op die missionale roeping en taak van die gemeentes, asook op hul vakante leraarsposte, en nog vele meer. Die […]

Die afgelope naweek het daar ‘n baie belangrike konferensie by die VGK Midros, Middelburg in die Karoo plaasgevind waar die Ring van Graaff-Reinet byeengekom het. Ds Stephen Pedro, PSD van Gemeentebediening, het die eerste van ‘n reeks konferensies gefasiliteer in opdrag van ‘n Sinodebesluit wat aan hom die mandaat gee om ringsgesprekke te inisieer oor […]

Die reeks meditasies vir die Week van Gebed 2021 is vanjaar voorberei deur dr Eddie Orsmond van Wellington. (Klik HIER om dit af te laai.) Die reeks besin vanuit die Skrif oor gebed in ons “binneste kamer” – die wesenlike fasette van ‘n seënryke gebedslewe. Dit is goed as individuele gelowiges, gemeentes in die NG […]

Stephen Pedro, bestuurder van Getuienisaksie se Taakspan Gemeentegetuienis, laat weet: “Verlede week op Dinsdag 1 Desember, het van ons predikante in sinodale diens (PSD’s) via ‘n ZOOM-vergadering uitgereik na ons kerkleiers in twee van ons VGK-ringe in die Oos-Kaap, naamlik dié van Port Elizabeth en Uitenhage, wat swaar getref word deur die hernude verspreiding en […]

Lucky Kunene en sy vrou, Phumzile Volgens ds Louwrens van der Westhuizen, predikant van die VGK Makhathini, is Lucky Kunene ‘n antwoord op vele gebede. Daar is ‘n baie groot behoefte aan sterk leierskap in die kerk op die Makhathini-vlakte en hier is een van hul eie ‘kinders’ nou weer terug met die doel om […]

Gemeentelede voor Hebron-buitepos van die VGK Rietvlei Gemeente Christo en Delesté Wooding stuur aan ons hierdie inspirerende nuus van ‘n boorling van die sendingstasie op Rietvlei, Oos-Kaap, wat as swaksiende seuntjie deur die kerk gehelp is en vandag as vermoënde sakeman terugploeg in sy geliefde kerk. “In 1954 is daar ‘n seuntjie, * Sipho Ndevu, […]

Die eerste zoom-vergadering van ds Stephen Pedro met die implementeerders van die KBL-program, di Moses Baartman en Babalwa Sifuba   Dit is met groot opgewondenheid dat ons bekend maak dat die Kontekstuele Bybellees-projek op 1 September amptelik afgeskop het. Die twee implementeerders, di Babalwa Sifuba en Moses Baartman het onmiddellik met hierdie reuse-uitdaging begin. Hulle […]

Op Donderdagaand 11 Junie is daar ‘n belangrike zoom-gesprek gehou oor wat dit beteken om missionaal kerk te wees binne veral VGK-gemeentes. Die gesprek is gefasiliteer deur Stephen Pedro (PSD Gemeentegetuienis). Hul gasspreker, prof. Tjeert de Boer, missioloog, akademikus en ook verbonde aan die Protestantse kerk in Nederland, se bydrae was van groot belang. De […]

  • 1
  • 2