Apostel Johannes leer vir ons om oor Jesus Christus te dink as die Woord van God (Joh 1). As Woord is Jesus die uitdrukking van die volheid van God. En in en deur Hom het alles in die hemel en op die aarde tot stand gekom. Die Woord word sigbaar (materie) in die skepping – as geheel en in elke skepsel individueel. Alles wat geskep is, is uitdrukking van God wat Liefde en Goedheid is.

Daarom dat Bonaventure (‘n Fransiskaanse teoloog van die 13de eeu) sê dat Jesus die Groot Woord is wat die uitdrukking is van God wat Goedheid en Liefde is. En omdat alles wat geskep is hulle bestaan in die Woord het en ‘n uitdrukking daarvan is, kan ons elke skepsel ‘n klein uitgawe van die Woord noem. Ek kry dus nie net met die Woord in die mens, Jesus van Nasaret te doen nie, maar in alles wat geskep is. Die Woord het dus soveel gestaltes as wat in die skepping voorkom en nog sal kom. Omdat elke skepsel ‘n klein Woord is, ontmoet ek die Woord in elke skepsel (alle materie). In die menslike gestalte van Jesus van Nasaret kry die Woord egter spesiale uitdrukking om alles wat geskep is weer met God en mekaar te versoen. Jesus herstel en genees al die verhoudinge in die skepping en nie net die mens se verhouding met God nie (2 Kor 5). God se versoening in Jesus van Nasaret is omvattend.

Om in Jesus van Nasaret te glo as die Seun van God wat ons van ons sonde verlos, is nie genoegsaam nie. As dit al is wat ons glo, is ons geloof skraal en dun. Dan bly dit individueel en privaat en het dit net te make met dit wat die kerk en ons elkeen as sonde beskou. In Jesus van Nasaret wys God vir ons hoe ‘n menslike lewe lyk wat omvattend versoen is. Dit is ‘n lewe wat erkenning gee aan die grondwaarheid van die skepping, nl. dat God die oorsprong en sentrum van alles is. Alles wat bestaan, ontstaan uit God en keer na God toe terug. Daarom kan Paulus sê: “Want deur Hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons.” En hy gee ook toe dat die “heidense” digter, Aratus, reg is as hy sê dat ons ook van “God se geslag is“(Hand 17:28). Alhoewel dit op ‘n besondere manier van die mens waar is, is dit nie net van die mens waar nie. As alles wat ons sien en ook nie kan sien nie klein Woorde van die Groot Woord is en as die Groot Woord uitdrukking van God se Goedheid en Liefde is, dan is alles uit God gebore en dus deel van God se “geslag”.

Die implikasies hiervan  vir die mens – veral vir hulle wat in Jesus van Nasaret as die Christus glo – is GROOT. Dit beteken dat die Woord van God nie net in Jesus se oë na ons gekyk het nie en ook nie net deur ander gelowige mense na my kyk nie, maar deur ALLE oë. En dat die Woord nie net deur die stem van Jesus gepraat het nie en ook nie net deur die stem van gelowige mense nie, maar deur ALLE stemme. En dan het die Woord nie net in die liggaam van Jesus van Nasaret verskyn nie, maar verskyn hy in ELKE liggaam/organisme wat geskep is. Ons ontmoet vir God in ALLES en ORAL. Die ganse skepping is daarom heilig.

‘n Persoonlike verhouding met Jesus die Christus maak ons oë hiervoor oop en herstel ons vermoë om opnuut soos kinders en saam met hulle betower te word en in verwondering aan God al die eer te gee (Ps 8).

Voorstel:

  • Probeer om doelbewus en bewustelik na alles (ook jouself!) te kyk as ‘n gestalte van die Woord. Doen dit veral ook met alles wat julle eet. En moenie by julle troeteldiere verby gaan nie. En wat van daardie mense, diere, plante/bome en goggas wat jy verpes? Erken dat jy in alles met ‘n gestalte van God self te doen het.
  • Gaan saam met voorskoolse kinders tuin/veld toe. Weerstaan die versoeking om hulle te “teach”. Moedig hulle aan om die skepping te ondersoek en nuuskierig waar te neem. En volg dan hulle voorbeeld. Deel in hulle opgewonde verwondering.

David P Botha
(nms Projekspan Ekologie)
dpbotha2@gmail.com