AGTER, vlnr: Danny Fourie (CLF), Brian Kamwendo (CCAP Nkhoma Sinode, Malawi), Kovilan Moodley (RCA, SA), Alberto Daniels (IERA, Angola), Jonah Lagat ((RCEA, Kenia), Kobus Odendaal (Getuienisaksie, NGK Wes-Kaap – en KGA Kaapstreek sinodes), Charles Juro (RCZ, Zimbabwe), Gustav Claassen (NGK, SA), Charmaine Stofberg (CLF). MIDDEL, vlnr: Arnau van Wyngaard (SRC, Swaziland), Nico Mostert (NetACT), Gabriel Marata (IRM: Novo Sinode, Mosambiek), Andries Hoffman (NGKA, SA), Nelson Posholi (LECSA, Lesotho), Mariëtte Odendaal (Kommunikasiekonsultant), Berlise Louwrens (CLF), VOOR, vlnr: Gideon van der Watt (Vennote in Getuienis, NGK Vrystaat Sinode), Johanna van Wyngaard, William Zulu (RCZ, Zambië), Masilo Pooyane (DRCB, Botswana), Miguel Nobre (IRM, Mphatso Sinode, Mosambiek), Desireé Brown (VGKSA, SA) en Kingstar Chipata (CCAP, Harare Sinode, Zimbabwe)

 

“It was indeed a blessed moment to have a conference of that magnitude. I was blessed in particular, to understand prosperity gospel and public theology among other pressing societal needs.” Ds. Jonah Lagat, algemene sekretaris van die (RCEA) Reformed Church of East Africa in Kenia.

“This might appear small in your eyes, but be assured that you are investing treasures in us which no one will take away from us. What we gathered in the last meeting is just super as it empowered us as scribes in our respective denominations across its region… May the good God richly bless you and keep you safe all the time as you continue investing in leadership in the church in Africa.”
Dr William Zulu (RCZ, Zambië)

_____________________________________

As jy om ’n tafel met verteenwoordigers van al ons Gereformeerde susterskerke in Afrika sit en besin oor kerkwees in Afrika, kan jy nie help om diep verwonderd te staan nie: aan die koppenent sit nuutgevonde vriende – die algemene sekretaris van die Lesotho Evangelical Church in Southern Africa, ds Nelson Posholi en dr. William Zulu, die algemene sekretaris van die Reformed Church in Zambia – nasate van onderskeidelik Moshoeshoe en Shaka wat in die 19de eeu nog tydens die berugte Difaqane (time of troubles) aardsvyande was; nou besig om ’n hegte vrendskap te ontwikkel. Regoor my sit die algemene sekretaris van Angola se Igreja Evangélica Reformada de Angola, ds Alberto Daniels – iemand wat so onlangs soos dertig jaar gelede nog van ’n vyandige land was. So, wat het intussen gebeur?

Die RFF (Reformed Family Forum) het in 2015 tot stand gekom as gevolg van die behoefte aan skakeling tussen ons susterskerke in Afrika en om op hierdie manier ook as familie ons gedeelde geskiedenis, belydenistradisie en identiteit in ons kontinent te vier en te verstewig. Hierdie forum sou nie net as netwerk dien nie, maar veral ’n platform bied waar dié kerkfamilie koppe bymekaar kan sit en saam kan besin oor wat die huidige  rol en uitdagings van die kerk van Christus in Afrika is.

Hierdie jaar het ons vanaf 3 tot 5 Augustus by die pragtige Lumko Instituut se Retreat en Konferensiesentrum te Benoni vergader.

Die RFF (http://rff.christians.co.za/) bestaan tans uit die algemene sekretarisse van ’n familie van Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, Lesotho, Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Zambië, Mosambiek, Malawi, Kenia, Angola en Nigerië. Vennootskapsverteenwoordigers van Getuienisaksie (VGK Kaapstreek Sinode en NGK Wes-Kaapland Sinode), Vennote in Getuienis (NGK Vrystaat Sinode), NetACT (http://netact.christians.co.za/) en CLF (Christelike Lektuurfonds: https://www.clf.co.za/) maak ook deel uit van dié forum.

Tydens die eerste sessie is hulle aan mekaar voorgestel en het elkeen kortliks vertel waarmee hulle bedrywig is en met watter uitdagings hulle in hul onderskeie bedieninge te kampe het. Lande soos Angola en Mosambiek het steeds ’n stryd om die na-oorlogse gevolge van die vernietiging van infrastruktuur, swak skoolopleiding, ensovoorts uit te wis. Die meeste sukkel, soos ook ons hier in Suid-Afrika, met korrupsie en armoede, terwyl die meeste met ’n vervlakking van die evangelie tot ’n welvaartsteologie te kampe het.

Vanjaar was daar ’n hele paar ‘eerstes’: Dit was die heel eerste keer dat die VGKSA (Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika) ’n algemene sekretaris aangestel het en boonop ’n vrou! Me. Desireé Brown, voorheen werksaam in die bankwese, is met groot entoesiasme verwelkom. Haar kundigheid en waardevolle bydraes is met groot waardering tydens die vergadering ontvang. “It made me realize that the Gospel of Christ still has the penetrating power to speak to our people as it did 2 000 years ago,” lees haar facebook-inskrywing na die tyd.

Dit was ook die eerste keer dat Angola die byeenkoms kon bywoon, asook hul algemene sekretaris, ds Alberto Daniels, se eerste besoek aan Suid-Afrika. Dit was vir hom ’n riem onder die hart om te sien dat daar ook reeds ’n hoofstuk van hulle kerk in die boek, A Family of Reformed Churches in Africa, verskyn. Dat daar ander Gereformeerde susterskerke in buurlande is, is vertroostend en bemoedigend, veral vir die kerke wat in hul eie lande swaarkry.

Dit was ook die eerste keer dat  die Lesotho Evangelical Church in Southern Africa uitgenooi is om as nuwe lid in die kring verwelkom te word. Ds. Nelson Posholi is sommer dadelik in die werk gesteek om om saam met dr. William Zulu en me. Desireé Brown ’n riglyndokument vir die algemene sekretarisse se posbeskrywing te help opstel. Dié  gedugte driemanskap het hul taak baie ernstig opgeneem en met behulp van die res van die groep ’n sinvolle dokument help opstel wat tot groot hulp vir algemene sekretarisse sal dien.

Die waarde van die Christelike Lektuurfondsvennootskap is deur hul bemarker, Berlise Louwrens en redakteur, Danny Fourie, tydens die bekendstelling van ’n magdom pamflette, boeke en preekgidse verduidelik; alles waardevolle hulpmiddels wat baie relevante temas in verskeie tale op ’n aantreklike manier bespreek. Hulle bestuurder, Charmaine Stofberg, was ook teenwoordig.

Dit was ook baie sinvol om ds Nico Mostert van Bloemfontein, wat NetACT verteenwoordig, op die vergadering te kon hê. NetACT is ’n vennoot wat ’n netwerk van teologiese skole vorm en waarvan al hierdie RFF-kerke lede is en meewerk tot die bevordering van predikante-opleiding. NetACT bied ook aan hierdie lede die geleentheid om ‘n gemeente-teologie  vanuit en vir Afrika te help ontwikkel. Boeke soos “Men in the pulpit. Women in the pew?” en die bekroonde “Living with dignity” is al deur NetACT help ontwikkel en uitgegee.

Die res van die naweek is gewy aan die besinnig oor temas soos hoe om missionaal kerk te wees, wat publieke teologie en – getuienis behels, watter rol die kerk hierin moet speel en hoe ons voorspoedsteologie moet verstaan en hanteer – begrippe wat vir die meeste van ons groep nog vaag en onduidelik was, maar wat met die insette van kundiges en navorsers lekker deurgetrap en aan die Woord van die Here getoets en belig is.

Die kaleidoskoop van die kwaliteit insette vanuit die lede se diverse agtergronde het ons net opnuut laat besef hoe ryk ons Gereformeerde Kerk met sy meer as 8 miljoen lidmate in Afrika is en hoeveel waarde dit het om sáám oor al die verskillende uitdagings van ons gedeelde kontekste te besin. Mag die RFF altyd só leiding help gee, dat die wêreld kan sién ons behoort aan Christus.

 Mariëtte Odendaal
(Kommunikasie: Getuienisaksie)