Ds Dan Base word deur ds Christo Wooding bevestig.

Mount Ayliff is ‘n klein dorpie geleë in die oostelike hoek van die ou Transkei, ongeveer 45km vanaf Kokstad.  Die Xesibe-mense, een van die Xhosa-stamme, vestig hulself in daardie omgewing gedurende die 1800’s. Weens gedurige aanvalle van omliggende stamme,  vra hulle beskerming van die Britse regering in die Kaap. Rondom 1880 word ‘n Engelse magistraat en soldate daar geplaas,  en die dorpie word vernoem na John Ayliff, ‘n Metodiste sendeling.  Vanaf 1890 het wit handelaars daar begin sake doen en bly.

Op 3 Mei 1953 onthul ds. DMC Smit die hoeksteen van die NGK op Mt Ayliff. (Die NGK Pondoland het ook  dieselfde  kerkgebou op Lusikisiki gehad, waar ons kerk  vandag is).  ‘n Goeie vriend van my, Francois Erasmus, se familie was vir geslagte handelaars op Mt Ayliff. Hulle is in daardie kerkie gedoop en voorgestel. Sy pa was die koster van die gemeente, en sy ma het die traporreltjie bespeel. Baie van hul familie is uit daardie kerkie op die dorpie begrawe. Nadat die Transkei in 1976 onafhanklik geword het, het die witmense die dorpie begin verlaat, en het die NG-gemeente doodgeloop. Die kerkgebou is aan die VGK geskenk.

Ds. CP du Plessis het in 1956 op Mt Ayliff begin sendingwerk doen  vir die NGK. In 1966 is hy deur die bekende ds. Giep Louw opgevolg. Baanbrekerswerk is deur hulle gedoen. Die destydse  NGKA- gemeente van Mt Ayliff (Maxesibeni)  is gestig, met verskeie buiteposte in die omgewing. Dr. Sam Fehrsen was die eerste sendingdokter en in 1964 is die sendinghospitaal geopen.

Met my koms na Kokstad in 1993 was ds.Dan Base leraar op Mt Ayliff. Hy was destyds konsulent van Kokstad, en het my na Kokstad beroep. Ons het baie goed saamgewerk en ek was hartseer toe hy in 2005 ‘n beroep na die VGK Somerset-Oos aanvaar het. Die afgelope 13 jaar was ek konsulent van VGK Mt Ayliff.

Die baie jare sonder leraar het sleg begin tel teen die gemeente op Mt Ayliff, en veral die laaste 2 jaar het dinge daar nie goed gegaan nie.  Ernstige verdeeldheid het ontstaan in die gemeente en die twee groep kon mekaar nie verdra nie. Sondae is op afsonderlike plekke dienste gehou. Ek,  as konsulent, en ook ons ringskommissie,  het verskeie kere met die twee groepe vergader, sonder veel sukses. Ons kon hulle nie eers bymekaar bring om die saak uit te praat nie.

Aan die begin van dié jaar beland die twee groepe op ‘n Sondag saam in ‘n diens op Mt Ayliff. Hulle baklei so erg dat die polisie ingeroep moes word om die vrede te herstel.  Ons was moedeloos en raadop, en gereed om hulle aan hul lot oor te laat. En dit is toe waar die Here ingegryp het en self vrede gebring het op Mt Ayliff. Sonder ons toedoen het hulle die saak uitgepraat en weer saam dienste begin hou. Paasfees 2018 was vir die eerste keer in jare ‘n vredevolle en geseënde geleentheid op Mt Ayliff. Om geswore vyande skouer aan skouer in die kerkbanke te sien sit, en die Here saam uit volle bors te loof en prys, was ‘n grootse oomblik in my bediening wat my altyd sal bybly.

Maar die Here was nog nie klaar met sy wonderdade op Mt Ayliff nie. In Junie beroep ons ds. Dan Base weer terug na die gemeente, en hy neem die beroep sowaar aan.  Die 4de Augustus is hy op Mt Ayliff bevestig. Die Here het weer lewe en hoop gebring waar daar nie meer hoop was nie. Meer as 75% van die gemeentes in Transkei is vakant, sommige al vir baie jare. En die kanse menslik gesproke om weer leraars te kry, is so klein. En hier gee die Here weer vir Mt Ayliff ‘n dominee!  (Sien aangehegte foto’s van die bevestiging).

Na al die jare staan die kerkie steeds op Mt Ayliff en  word die evangelie nog daar verkondig – ten spyte van al die veranderinge wat plaasgevind het in die gemeente, in die dorpie en in ons land. Deur goeie en slegte tye:

“Hou Christus self sy kerk in stand-

Vergeefs die hel se woede.”

 

“Sal Hy wat sy gemeente bou,

ons nie ‘n toevlug wees nie?

Hy, oor die toekoms Heer,

waak oor sy Woord en eer”.  (Lied 477)

 

Vriendelike groete.

Christo en Delesté Wooding.

Kokstad VGK

9 Augustus 2018