Die gehekelde gebedsmatjie

Die Here het die Ceres-omgewing geseën toe evangelis Gibson en sy vrou, mev. Annie Gxumisa uit Qunu vanuit die verre Oos-Kaap die roeping na VGK Nduli Gemeente ‘n paar jaar gelede aangeneem het. Na twee jaar en drie maande by die VGK het die Gxumisas vir Patmos, ‘n plaasbedieningsorganisasie, begin werk en bedien nou al twee en ‘n half jaar Xhosa- en Sotho-sprekende plaaswerkers in die Ceres-omgewing.

Na ‘n bietjie meer as twee jaar se bediening by die VGK Nduli Gemeente, het Mama Annie toenemend die behoefte gevoel om die vroue onder wie sy gewerk het,  aan te moedig om meer vir hul kinders te bid.

Mev Gxumisa verduidelik: “I really didn’t know how it would work,  but I just got an idea of ‘prayer mats’ to remind and encourage mothers to pray for their children. They grow up on the streets with all kinds of dangers – and no one prays for them!”

Hierdie gedagte wat in haar hart gebore is, het ontkiem en met behulp van Ceres se NGK Moedergemeente se Vrouediens se ondersteuning en individuele bydraes ten opsigte van drukwerk en die aankoop van wol, het dit ontwikkel tot ‘n pragtige bediening.

Cecilia Grobler is die leier van die projek van ‘n relatief klein groepie vroue wat die matjies hekel. Elke unieke matjie kry ‘n voering en die logo word daarop vasgestik. Die groepie het tien gebedsaspekte en skrifgedeeltes  saamgestel en dit word as ‘n verrassing binne-in elke  matjie toegerol en vasgemaak met ‘n handgemaakte toutjie uit Mosambiek. Die matjies kry ook ‘n gelamineerde kaartjie wat as Bybelboekmerk kan dien; gebed en die Bybel is immers onafskeidbaar! Marie Smit,  Ceres se “hekelkoningin”,  se dogter Delmarie,  het die pragtige logo ontwerp:  Drie teksgedeeltes oor gebed in drie tale en ‘n biddende vrou aan die voet van ‘n kruis wat simboliseer dat dit net uit genade en in Jesus se Naam is dat ons tot God ons Vader kan bid.

Mama Annie getuig dat die plaasvroue gretig is om die gebedsmatjies te koop.  Die geld help weer om Bybels te borg.  Die matjies word egter ook wyer beskikbaar gestel.  Tans werk die groep aan ‘n idee om op soortgelyke wyse ook ‘n Bybelsak te maak.

“Ons  voel oorweldig en is baie dankbaar oor die seën op die projek.  Dis amper soos Paulus wat plant,  Apollos wat natgooi, maar ‘dis God wat laat groei’!   Aan Hom al die eer!” sê Cecilia Grobler.

Kontak Marie Smit by vilavreugde@gmail.com vir meer inligting.