‘n Video oor Suid-Soedan

 

Die NG Kerkfamilie is betrokke by uitreike in Suid-Soedan, in die konteks van ‘n breër interkerklike betrokkenheid uit Suid-Afrika. Die plaaslike kerke met wie in Suid-Soedan saamgewerk word, is o.a. die Africa Inland Church (AIC), vrug van die Africa Inland Mission se uitreikwerk sedert die begin van die 20ste eeu, en die Presbiteriaanse kerk.

Dr Kobus van Zyl wat die afgelope dekade jaarliks na Suid-Soedan gaan, is betrokke by teologiese toerustingskursusse en verleen bystand met die ontwikkeling van die nodige infrastruktuur in afgeleë gebiede om daar mense te bedien wat nog niks of baie min van Jesus Christus weet. Hy sal op 17 Oktober weer terug gaan om die tweede helfte van die Ou Testament-kursus te gaan afhandel waarmee hy in Maart in Yei begin het.

Intussen het die Imotong Bybelskool, 120 km oos van Juba waar dr Van Zyl voorheen as dosent gewerk het, hom versoek om hulle in 2019 te gaan help met ‘n REE (Theological Education by Extention)-program waarmee hulle pas begin het.

Dr Van Zyl sal ook nou ‘n besoek aan Torit bring om te bepaal in watter fase die program is en wat sy rol daar sal wees.

Dit sal ook die eerste keer sedert dr Van Zyl in Suid-Soedan begin werk het, dat hy sy studente se gradeplegtigheid sal kan bywoon op 9 November.

Die doel van dr Van Zyl se uitreike en betrokkenheid by Suid-Soedan, wat onlangs as selfstandige land van Noord-Soedan afgeskei het, skakel in by die ou visie van ons voorgangers daar: “Om ‘n Christelike teenwoordigheid te vestig in Sub-Sahara Afrika, noord van die ewenaar”.

In die NGK Wes- en -Suid-Kaap sinodale gebied ondersteun die volgende NG stuurgemeentes tans die uitreik-inisiatiewe na Suid-Soedan:

  • Gemeenteverteenwoordigers van die ondersteuning in Suid-Soedan

    Suider-Strand

  • Albertinia
  • Mosselbaai Moeder
  • Reebok.

Laasgenoemde is die tuisgemeente van dr Kobus van Zyl.

Kom ons vat hande met hierdie uitreik na Suid-Soedan. Bid vir die koms van Jesus se koninkryk daar waar ons, in samewerking met die plaaslike kerk, die evangelie met visie, fokus en entoesiasme verder kan dra.

Kontak

Kobus Odendaal
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za