Toe ek in die vroeë 1980’s in die bediening gekom het, was daar ‘n sterk fokus in die praktiese gemeenteteologie op die beeld van die “liggaam van Christus” (1 Kor 12/Ef 4) as model vir die organisering van die gemeente (kerk). Die model het sterk na vore getree as regstelling op die “herder-kudde”- beeld (Joh 10/Ef 4:11)  wat voorheen primêr as riglyn gebruik is om oor die kerk te dink en gemeentes te organiseer.

Paulus het graag die beeld van die “liggaam” gebruik as hy oor die kerk/gemeente gedink het. Dit is aan hom te danke dat ons oor die kerk as die “liggaam van Christus” praat. Ekoteologie het my gehelp om te verstaan dat hierdie beeld egter nie net van die kerk waar is nie. Dit is nie net die kerk/gemeente of gelowiges wat Christus se liggaam is nie. Die ganse skepping is Christus se liggaam. Dit was veral Sally McFague se The Body of God, An Ecological Theology, wat my oë hiervoor oopgemaak het. Sy argumenteer daarin dat ons eintlik in die hele skepping met God se liggaam te doen kry. Alle liggame, op die aarde en in die hemelruim, is liggame waarin God teenwoordig is. Saam vorm alle liggame die liggaam van God en afsonderlik is elke liggaam ‘n uitdrukking van hierdie een liggaam. Die Gees (asem/wind) van God is teenwoordig in die ganse skepping. Dit is God se Gees wat aan alle liggame lewe gee. Sally sê: “Each of us, and each and every other part of the body as well, owes our existence, breath by breath as we inhale and exhale, to God. We ‘live and move and have our being’ in God (Acts 17:28). Indeed we do. That is, perhaps, the most basic confession that can be made: I owe my existence at its most fundamental level – the gift of my next breath – to God. God is my creator and recreator, the One who gives and renews my life, moment by moment … And so does everything else in creation also live, moment by moment, by the breath of God …” As Paulus dus in 1 Kor 6:12-20 ons daaraan herinner dat ons liggame “deel is van Christus” en “tempels van die Heilige Gees”, is dit deel van ‘n groter waarheid, nl. dat die ganse skepping deel van Christus is en die tempel van die Heilige Gees.

Christen-gelowiges is dus nie die enigste wesens op die aarde wie se liggame “tempel van die Heilige Gees” is nie. In Ps 104 getuig die gelowige van die Ou Testamentiese tyd alreeds dat alles wat bestaan hul ontstaan en lewe ontvang omdat God, God se Gees (asem) uitstuur om hulle te skep en te onderhou (v 30). God woon dus nie net in mense se liggame nie, maar in elke ander liggaam op aarde en in die heelal.

Dit laat my wonder: Dan is die asem wat my hond en die boom in my tuin inasem mos dieselde as die asem wat ek inasem – Gees van God.

Vrede vir jou en jou omgewing.

David P Botha
dpbotha2@gmail.com