Wie is ons?

Jesus sê in Matt 11:28 die volgende: “Kom na My toe, almal wat moeg en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.” Ons is ‘n interkerklike groep Christene wat sendelingversorging op die hart dra. Ons wil graag vir sendelinge die geleentheid vir rus en restourasie gee en om ook Jesus se liefde tasbaar te ervaar deur die liggaam van Christus wat hul versorg – vandaar dus ons naam – Matt 11:28 Netwerk.

 

Wat doen ons?

Ons kom gereeld bymekaar om sendelinge se behoeftes te identifiseer, te kyk na moontlike hulpbronne en sendelinge dan op gepaste wyse te ondersteun en versorg.

 

Hoe funksioneer ons?

Ons is ‘n  Netwerk wat in samewerking met “Member Care Southern Africa”, ‘n nie-winsgewende sendelingondersteunings-organisasie, wat fokus op die versorging van sendelinge (www.memcare.co.za), asook Beulah Christian Retreat (https://www.beulahretreat.co.za/) en ander rolspelers van verskillende sendingorganisasies en/of gemeentes funksioneer.

Sendelinge is strategies in die bereiking van die mees onbereikte groepe, maar hul effektiwiteit word dikwels beperk deur onvoldoende sorg. Baie sendelinge moet die sendingveld voortydig en permanent verlaat, omdat hulle nie voldoende versorg word deur hul organisasie of stuurgemeentes nie.

Behalwe vir oud- en huidige sendelinge, het ons ook ‘n afgetrede predikant, sendingkoördineerders en ander professionele persone as deel van die span. Die belangrikste is dat ons almal ‘n passie het om sendelinge te versorg.

 

Fokusareas:

Ons fokus tans op die volgende 4 areas van sendelingversorging:

  1. Rus en restourasie: Een van ons doelstellings is om aan sendelinge ‘n tyd van rus en restourasie te bied, sodat hul met nuwe energie hul roeping om God te dien, kan uitleef. Ons wil graag vir hul akkommodasie beskikbaar stel, sodat hul kan rus tydens hulle tuisbesoek aan Suid-Afrika of met permanente terugkeer na Suid-Afrika.

Ons wil graag die sendeling holisties versorg: na liggaam, siel en gees. Ons wil dus ook ander dienste beskikbaar stel, o.a. dokters, tandartse, fisioterapeute, sielkundiges en ander spesialiste, asook praktiese dienste soos herstel van voertuie en rekenaars.

  1. “Hertoetrede” versorging: Wanneer die sendeling tydelik of permanent terugkeer van die sendingveld is dit vir hom/haar ‘n geweldige aanpassing. Hul gaan dikwels deur ‘n omgekeerde kultuurskok en dis vir hul ‘n stresvolle tyd. Die proses kan vir hul vergemaklik word indien hul op die regte manier begelei en ondersteun word.
  2. Betrokkenheid van kerke in versorging van sendelinge: Om gemeentes bewus te maak van die noodsaaklikheid en omvang van sendelingversorging en hul te ondersteun in die proses om versorging prakties te implementeer.
  3. Besoeke aan die sendingveld: Ons sal graag in die toekoms sendelinge op die veld wil besoek en bedien.

 

Ons wil graag ‘n uitnodiging aan julle elkeen  rig om betrokke te raak op enige van die volgende maniere:

  1. Indien jy ‘n gastehuiseienaar is, wil ons vra of jy nie bereid sal wees om ‘n week of naweek te skenk vir sendelinge om te kan rus nie. Of as jy ‘n vakansiehuis het wat jy dalk sekere tye van die jaar kan beskikbaar stel, sal dit wonderlik wees.
  2. Indien jy bereid sal wees om professionele of praktiese dienste, teen ‘n goedkoper tarief of gratis, te verskaf aan ‘n sendeling, kontak ons asb. Ons wil graag dokters, tandartse, fisioterapeute, sielkundiges, spesialiste en verpleegkundiges betrokke kry, asook persone wat op praktiese vlak kan help met herstelwerk aan voertuie en rekenaars.
  3. Gebed vir sendelinge.
  4. Finansiële bydrae: eenmalig of maandeliks (fondse word deur Member Care Southern Africa geadministreer wat geregistreer is as ‘n nie-winsgewende maatskappy).

Ons deel ook graag ‘n paar foto’s van ons fondsinsamelingsgeleentheid wat op 18 Augustus in Wellington gehou is by die Jubilee Saal wat deel van die Samuel-kompleks is. Dit was ’n voorreg om die oggend met sowat 150 gaste te deel!

 

Vir verdere inligting kontak:

Tania Marais (tanmarais@gmail.com)

Marina Prins (membercaremc@gmail.com)