Gerard en Sheri Breytenbach

In al die jare wat ons CAVA (https://getuienis.christians.co.za/cava/) moes besoek, het ons geweet: as jy by Harare se lughawe land, kan jy seker wees dat Gerard Breytenbach jou daar sal inwag met sy stewige handdruk en breë glimlag. Daarvandaan ry jy dan per motor na sy en sy vrou, Sheri se pragtige huis waar jy met ope arms verwelkom word en ‘n vuurtjie reeds knetter – ‘n ware tuiste ver van die huis.

Gerard is op 24 April 1950 in Pietermaritzburg gebore waar hy tot st. 4 aan die Laerskool Voortrekker op skool was. Hy voltooi st. 5 aan die Laerskool Bellville-Noord en gaan na Hoërskool Bellville vir sy hoërskooljare. Na skool gaan hy vir sy militêre opleiding na die Vlootkollege in Gordonsbaai vir sy basiese opleiding en voltooi daarna sy offisierskandidaatkursus in Simonstad. Hy doen diens op die mynveërskip, die Walvisbaai, en doen as na-opleiding ‘n onderluitenantskursus te Saldanhabaai.

Na sy militêre opleiding verwerf hy sy BTh aan die Universiteit  van Stellenbosch waarna hy ook later opfrissingskursusse aan die Universiteit Pretoria doen. Sy eerste gemeente was ‘n plaasgemeenskap, die NGK Marandellas Gemeente in die eertydse Rhodesië (later Marondera, Zimbabwe) vanaf 1979 -1983.  In 1984 word hy beroep na die Engelse NGK-gemeente Harare English (nou Cornerstone) as die eerste voltydse leeraar van dié gemeente. Vanaf 2003 bedien hy die gemeentes van Cornerstone, Beatrice en Chivhu in kombinasie, waaraan hy steeds verbonde is.

In 1988 trou hy met Sheri van Johannesburg, ‘n musikus, wat later ontpop as ‘n bekwame besigheidvrou. Sy doen tans besigheids- en leierskapsonwikkeling in die markplein.

Vanaf 2006 is Gerard, addisioneel tot gemeentebediening, aangestel as die bestuurder van CAVA nadat ds Liena Hoffman as die derde bestuurder van CAVA,’n ander pos aanvaar het. Die raadsvoorsitter, ds Johnson Mutuvira (namens die RCZ) en onder-voorsitter, ds Joseph Juma (namens die CCAP), beide persoonlike vriende, het vir Gerard en Sheri tuis besoek met die voorstel of hy nie dit wil oorweeg om as bestuurder oor te neem nie; die res is geskiedenis.

Vir die volgende jare tot met sy aftrede in Desember 2018 noem Gerard die volgende as hoogetpunte in sy bestuursjare van CAVA: “Om uit te gevind het dat ek meer besigheidsin (basies common sense) gehad het as wat ek myself aanvanklik kriediet voor gegee het; om eksistensieel uit te gevind het dat geloofsverwantskap niks met kleurverwantskap te make het nie. Mense kon nie verstaan dat ek as die enigste wit ou nie geïsoleerd gevoel het by die werk nie. Dit was ook wonderlik om my voete te gevind het in die drukkersbedryf waarvan ek aanvanklik zero geweet het, en veral om instrumenteel te gewees het van die NBI-bediening in gevangenisse wat tans CAVA/NBI se hoogste profiel is.”

Gerard was nie net die bestuurder van CAVA nie, maar was ook by die radio- en TV-bedieninge op nasionale vlak in Zimbabwe betrokke. Hy was ook die voorsitter van die laasgenoemde se bestuursraad, voorsitter van FEBA (Far East Broadcast Association) wat die evangelie bedien deur middel van radio aan moeilk-bereikbare gehore, hy was voorsitter van die Weermagkapelaansraad (wat die polisie vir ‘n tyd ook ingesluit het) en het die kapelaangeneraal bygestaan in sy verpligtinge asook met die aanstelling van kapelane en kategete.

Gerard gaan dus beslis nie nou op die stoep sit en koffie drink nie; hy beplan om sy voortgaande betrokkenheid by die gemeente aan te vul sodat hy en Sheri kan aanbly in hul geliefde Zimbabwe waar hulle oor bykans 40 jaar diep wortel geskiet het.

Hulle het twee kinders: hul oudste, Kristin, is getroud met Nicky Rossouw en hulle woon in Kaapstad waar sy by die Commonground Gemeente werk. Hul seun André, is onderbestuurder by Elevate, ‘n opvoedkundige maatskappy wat skole dwarsoor die land bedien; hy bly ook in Kaapstad.

Mag julle ‘n wonderlike nuwe fase in julle lewe tegemoetgaan, Gerard en Sheri, en mag julle die lewe voluit geniet!

Kontak Gerard by gerard.breytenbach@yahoo.com.