As jy deesdae op Nkhoma Sendingstasie in Malawi kom en aan Hennie en Elsabet Smit se voordeur klop, sal twee jong Nederlanders, Jaco en Anna Slingerland, die deur vir jou oopmaak.

Nadat die Smitte verlede jaar, na 35 diens op Nkhoma, afgetree het, is Jaco vir die volgende 18 maande in Hennie se plek as bestuurder van ons susterskerk, die CCAP NKhoma Sinode (https://bit.ly/2OgFBbZ) se Departement Waterwese en Omgewingsorg aangestel. Sy vrou, Anna, werk as konsultant by die projekbestuur en bemarking van Nkhoma Hospitaal. Hulle is deur die GZB (Gereformeerde Zendingbond: https://www.gzb.nl/over-gzb) in noue samewerking met Getuienisaksie, na Malawi gestuur om hierdie diens te verrig.

Jaco (33) is van Delft en het aan die Delft University of Technology sy BIng (Siviel) asook ‘n Meestersgraad in Waterhulpbronbestuur verwerf. Hy het homself ook by NOIC (https://www.ncoi.nl/) in projekbestuur en kommunikasie bekwaam.

Jaco het ‘n passie vir jongmense en was ‘n leier van een van hul kerk se jeuggroepe totdat hulle in Januarie na Nkhoma verhuis het.

Anna (27) het ‘n B-graad in Bestuur, Ekonomie en Regte (Sakeadministrasie) verwerf aan die Christian University Ede. Daarna het sy haarself verder bekwaam in verbruikersbemarking en projekbestuur. Sy het baie goeie ervaring as bemarker.

Anna het ‘n passie vir die gemeenskapsontwikkeling en ondersteuning van vlugtelinge.

Ons is bevoorreg om hulle kundigheid tot ons beskikking te hê en hoop dat hulle hul verblyf en werk op NKhoma, as deel van ons kerkfamilie, terdeë sal geniet.

Mag die Here hulle bediening in alle opsigte seën.

Kontak Jaco by nkhomawater@gmail.com vir meer inligting.

Lees meer by https://bit.ly/2Us6JU2