Die werklikheid van klimaatsverandering vra van ons om groot en drastiese veranderinge in ons lewenswyse te kweek. Die lewensgewoontes wat so ‘n swaar las op die aarde se bronne laai en bydra tot die verhoging in die aarde se temperatuur is ook by ons oor jare gekweek. Ons kan dus nuwe gewoontes aanleer – as die wil daar is.

Om meer ekologies bewus en sensitief te leer leef, het nie net voordele vir die aarde en ander vorme van lewe nie, maar ook vir onsself. Dit maak die lewe ligter (fisies en geestelik). Dit verryk ons innerlik. Dit bring ons in kontak met ons omgewing. Dit dra by tot ‘n heel lewe. Dit bring vreugde en geluk.

Een van die maniere om ekologies-vriendelike lewensgewoontes aan te leer, is om gedurende Lydenstyd (6 Maart – 14 April) ter wille van die lewe op aarde te vas. In só ‘n vas lê die klem op die doen van dinge wat tot die omgewing se voordeel is. Ons noem dit vas, omdat dit offers vra. Om nuwe lewensgewoontes aan te leer, moet ons ou gewoontes prysgee en afleer. Iets moet sterf, sodat die nuwe gebore kan word.

Dit lê aan die hart van Lydenstyd om saam met Jesus graf toe te gaan. Ons doen dit nie as toeskouers nie. Ons doen dit as dissipels wat daarna verlang en daarvoor oopstaan om Hom na te leef. Ons wil leer om soos Hy te sterf ter wille van die lewe – ALLE lewe.

Die Anglikaanse Kerk in Suid-Afrika stel nou al vir etlike jare ‘n vas-program op om hul lidmate te help om gedurende Lydenstyd goeie en gesonde gewoontes aan te leer wat daarvan getuig dat ons omgee vir die huis waarin ons woon. Hierdie jaar fokus hulle op die vas van plastiek. Die kalender wat hulle opgestel het, bevat gebede en praktiese voorstelle om ons te help om ons verbruik van plastiek te verminder. U kan die vas-kalender hier aflaai: (Ons hou dit in Engels ter wille van die lidmate in die VGK vir wie Engels meer toeganklik is. U is welkom om dit in Afrikaans te vertaal indien u eie situasie dit vereis.) Daar is ook ‘n koolstof-vaskalender (opgestel vir 2018) wat u kan gebruik as u dit verkies. Dit is hier beskikbaar. Die twee kalenders verskil effe in lengte, omdat 2018 nie die Sondae ingesluit het vir vas nie.

Mag hierdie Lydenstyd tot seën wees vir die aarde en wys dat ons omgee.

Vrede vir julle en jul omgewings.

David P Botha

dpbotha2@gmail.com