Katherine Mayhoe, ‘n Kanadese klimaatswetenskaplike wat tans in Texas, Amerika, woon en werk, sê dat 70% van Amerikaners toegee dat klimaatsverandering ‘n probleem is en tog praat twee derdes van hulle nooit oor die probleem nie. Waarskynlik hou dit verband daarmee dat net 40% van hulle glo dat dit hulle lewens persoonlik gaan raak. En tog, sê Katherine, is dit die een ding wat ons elkeen kan doen en dit is om oor klimaatsverandering te praat. Luister gerus na haar TED-talk by http://katharinehayhoe.com/wp2016/blog/.

Bruce Hewitson is nog ‘n klimaatswetenskaplike wat veral diep besorg is oor die kerk se stilte en afwesigheid by die plekke waar oor hierdie saak gepraat word. Hy is dosent by die Universiteit van Kaapstad. Hy is deel van die span wetenskaplikes wat met ons regering in gesprek is oor klimaatsverandering en was en is steeds wyd in Afrika betrokke by navorsing oor die impak van klimaatsverandering op Afrika. Luister gerus na hom by https://vimeo.com/271065052.

Katherine en Bruce is albei Christene. As klimaatswetenskaplikes is albei van hulle goed toegerus om hulle bydrae te maak in die “groot” gesprekke. Hulle (en ander soos hulle) kry egter nie genoeg ondersteuning van die kerk nie.

Projekspan Ekologie van Getuienisaksie kan ook daarvan getuig dat die belangstelling in die kerk oor ekologiese vraagstukke regtig te min is. Sedert 2010, toe daar vir die eerste keer ‘n Ekologietaakspan vir die Kaap en Wes-Kaap-sinodes van die VGK en NGK geskep is, het ons verskeie geleenthede geskep vir dominees en lidmate om deel te word van die gesprek rondom ons ekologiese uitdagings. Ons het ‘n webtuiste geskep waar ons bronne geplaas het en ook ‘n gereelde geselsrubriek van Dr Diek van der Zel (bosboukundige). In die ± sewe jaar wat DokDiek geskryf het, was die reaksie uiters terleurstellend. Niemand het saamgesels nie. Die konferensie oor Armoede en Ekologie wat ons in 2013 aangebied het, is vanuit ons geledere baie swak bygewoon. In samewerking met Safcei het ons ook ‘n kursus vir VBO deur Communitas geadverteer. Die kursus is nooit aangebied nie. Daar was nie genoeg belangstelling van ons dominees se kant nie. Die feit dat daar ekologietaakspanne in die VGK/NGK se sinodestrukture is en dat ons sinodes besluite oor die ekologie geneem het en dat ons spekboompies by vergaderings uitgedeel het, sê nog glad nie dat ons twee kerke ernstig is oor ekologiese sake nie. Dit is veral by die aksie-kant wat ons grootliks afwesig is. Safcei en Arocha SA, se praktiese programme word van ons twee kerke se kant af baie swak ondersteun. Ten spyte van wye advertensie (o.a. deur VrydagNuus) was die VGK- en NGK-gemeentes en -lidmate grootliks afwesig by Arocha se strand-skoonmaakaksie in 2018. Daar is net ‘n klein handjievol gemeentes in die NGK/VGK wat erns maak met ekologiese projekte.

Eintlik is dit die ervaring van alle instansies wat op die terrein van die ekologie werk. Die koor wat saamsing en die hande wat saam werk, is baie klein – hopeloos te klein vir die uitdagings wat ons in die gesig staar.

Hoe groot moet die krisis word voor ons wakker skrik en besef dat ons in ‘n krisis is?

Voorstelle:

  1. Maak seker dat klimaatsverandering (en ander ekologiese kwessies uit julle omgewing) op julle kerkraadsvergaderings se agendas is.
  2. Reël gespreksgeleenthede (saam met ander kerke in julle omgewing) oor dringende ekologiese kwessies uit jul omgewing.
  3. Maak seker dat julle nie net praat nie. Niks doen, is op die oomblik ons grootste vyand!
  4. Ondersteun en gebruik die wetenskaplikes in julle gemeentes wat kundiges is op die gebied van die ekologie.

Vrede vir julle en jul omgewing.

 

David P Botha
dpbotha2@gmail.com