Lydenstyd is dié tyd van die kerklike jaar waarin ons saam met Jesus graf toe gaan. Nie as toeskouers nie en ook nie as bewonderaars nie. Daar is ‘n intieme verbintenis tussen Jesus en sy dissipels. Só intiem dat wat met Hom gebeur ook met my gebeur en wat met my gebeur ook met Hom gebeur. Geloof erken hierdie waarheid en lei my om daarin te leef.

Ons hou nie hiervan nie. Ons soek lewe sonder lyding. Ons wil die ewige lewe sonder die dood hê. Ons soek voorspoed sonder swaarkry. Ons haat/verafsku/weerstaan (Engels: resent) die kruis. En dit is hierdie haat van die kruis wat die oorsaak is vir ons aandeel aan die ekologiese krisisse. Daar is ‘n direkte verband tussen dit wat ons met die aarde doen en wat in ons harte aangaan. Luister hoe trek Eckhart Tolle ‘n verband tussen die toestand van my hart en die besoedeling van die aarde:

Unhappiness is an ego-created mental-emotional disease that has reached epidemic proportions. It is the inner equivalent of the environmental pollution of our planet.” (A New Earth, p 110).

En Richard Rohr reken daar is ‘n direkte verband tussen Christene se afskeep van die teenwoordigheid van Christus in die skepping en ons besoedeling en vernieling van die aarde:

Perhaps the primary example of Christians’ lack of attention to the Christ Mystery can be seen in the way we continue to pollute and ravage planet Earth, the very thing we all stand on and live from… Christians did not take this world seriously, I am afraid, because our notion of God or salvation didn’t include or honor the physical universe. And now, I am afraid, the world does not take Christianity seriously.” (Daily Meditation, 1 Maart 2019).

Die besoedeling buite is ‘n weerspieëling van die besoedeling binne.

Volgens Heb 5:7-10 was dit die kenmerk van Jesus se aardse lewe dat Hy “eerbiedig onderworpe was aan God”. En deel van Jesus se lewensopgaaf was om “gehoorsaamheid te leer”. In Jesus van Nasaret word die tweede persoon in die Drie-Eeenheid, die kollektiewe mens. Hy identifiseer met die totale menslike kondisie. Ook met die ongehoorsame kant daarvan. As Hy dus gehoorsaamheid leer, is dit nie omdat Hy as Seun van God met ongehoorsaamheid gesukkel het nie, maar omdat mense daarmee sukkel. In Hom leer ek as mens dus gehoorsaamheid. En die enigste skool waarin ‘n mens gehoorsaamheid leer, is lyding. Daarom sê Hebreërs het Hy gehoorsaamheid geleer “deur alles wat Hy gely het”. Lyding is voorwaarde vir gehoorsaamheid. Ontbering en swaarkry is noodsaaklik vir transformasie. Sterwe is die pad na die opstanding. Dood is voorwaarde vir lewe. Daarom gaan Jesus kruis toe. Nie omdat God moet sterf nie, maar omdat my eie ek (die valse ek) moet sterf – sodat my ware ek (die ek wat ek in God is) kan lewe! Jesus wys ons nie net die pad nie, Hy word en is die pad. Om met Jesus te identifiseer is om hierdie waarheid toe te gee en jou aan hierdie pad van sterwe oor te gee.

Die genesing van die skade wat ons as mense die aarde aangedoen het, begin daarom in ons harte. En die sterwensproses op pad kruis toe, is die enigste pad waarlangs ons harte gehoorsaamheid kan leer.

Ter wille van klimaatsverandering en al die ander ekologiese uitdagings moet ons moeite doen met vanjaar se Lydenstyd. Dit is op hierdie pad van bekering wat ons leer om saam met Jesus te sê: “Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil.”(Mat 26:39).

Vrede vir julle gemeente en omgewing.

David P Botha
dpbotha2@gmail.com