Dr Kobus van Zyl, verbonde aan die NGK Reebok met Opdrag: Missionale Gebedsbediening in Afrika, is ook betrokke by teologiese toerustingskursusse in Suid-Soedan. Hy verleen bystand met die ontwikkeling van die nodige infrastruktuur in afgeleë gebiede om daar mense te bedien wat nog niks of baie min van Jesus Christus weet. Hy laat weet oa in sy jongste nuusbrief:

“Die besoek aan Suid-Soedan pas gedurende Maart 2019 was in vele opsigte anders. Ek het die Ou Testament en homiletiek-kursusse gaan afhandel in Yei. Dit was ‘n groot vreugde om my predikant-vriend, Hannes van Wijk uit Dubai, saam te neem.

“Hy het my gehelp met die Ou Testament-kursus. Sy aanslag was vars en ek het so baie by hom geleer. Hannes was diep geraak deur die situasie in Suid-Soedan en dit was heerlik om tot saans laat weer saam met my ou kweekskoolmaat te kon deel en te kon bid.

“Julle weet dat ek op verskeie plekke in Suid-Soedan werk. Nie slegs by een opleidingsentrum nie. Die kerkleiers gee gewoonlik ‘n aanduiding waar die oorlog stiller is en dan gaan help ek daar met opleiding.

“Die afgelope drie jaar het dinge sleg gelyk in die Torit-omgewing. (Torit is die groot dorp naby die Imotong Bybelskool waar ek vir baie jare reeds op ‘n deeltydse basis werk). Weens die oorlog het ek die afgelope paar jaar weer in Yei gaan uithelp. Dis waar ons pas gedurende April was. Die huidige groep studente sal in November vanjaar afstudeer en my dienste sal weer oor so twee jaar daar benodig word om my kursusse te gaan aanbied.

“Waaroor ek baie opgewonde is, is die feit dat dinge in Torit weer rustig is. Ons beplan dus om met die groep wat ons destyds weens die oorlog nie kon klaar maak nie, weer te begin. Die leiers in Torit het my hieroor genader en ek het dadelik aangedui dat die opleiding daar, digby soveel onbereikte groepe, die plek is waar my hart eintlik is.

“Prys die Here dat die deure nou weer oopgaan vir hierdie moontlikheid. Hannes is werklik aangegryp en het hom verbind om die volgende klompie jare saam met my by Imotong te gaan help.

“‘n Baie belangrike gebedsversoek is die volgende: Daar is ‘n belangrike vredesberaad in Suid-Soedan gedurende Mei. Bid asb dat die leiers mekaar sal vind en dat die oorlog uitendelik iets van die verlede kan wees.”