Ds Festo Eduardo Aquiera en ds Mavuto Horacio Denis met hul nuwe motorfietse – gereed vir hul bediening ver in die bos.

 

Ons susterskerk in Mosambiek, die IRM, het talle uitdagings waarvan een van die grootste is dat mense in verafgeleë plekke deur hul predikante bedien moet kan word. Waar paaie dikwels onbegaanbaar vir ‘n gewone voertuig is, is motorfietse dus die oplossing.

Getuienisaksie het onlangs aan twee nuwe dominees van die Mphatso Sinode motorfietse geskenk om hul bediening in hul nuwe gemeentes te vergemaklik. Die twee predikante werk onderskeidelik 75 en 100 km noord in die bos van Gandali af.

Die motorfietse is by Gandali afgelewer deur Jannie Smit, ‘n sendelingboer wat by Chandame in Noordwes-Mosambiek woon. Hy het die motorfietse namens Getuienisaksie gaan aankoop in Tête en by die predikante besorg – BAIE dankie vir jou groot rol hierin, Jannie!

Mag die Here hierdie twee jongmanne in alle opsigte in hul gemeentediens seën.

Kontak Kobus Odendaal by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.