Dit was met groot hartseer dat ons Dinsdagaand 28 Mei gehoor het van die heengaan van tannie Kietie Smit. Sy was getroud met wyle ds Pierre Smit wat jarelank sendeling in Malawi was. Tannie Kietie was altyd intens geïnteresseerd in alles wat Getuienisaksie en ons susterskerke in Afrika, veral Malawi, doen en het nooit Getuienisaksie se Waarderingstee of Oud-Sendelingebyeenkoms gemis nie.

AnnaMarie de Klerk, wat ook baie jare werksaam was in Malawi, skryf hierdie pragtige huldeblyk aan tannie Kietie:

“Amayi Simiti … So noem mev. Enala Khombe haar.  Enala vertel hoedat tannie Kietie die Sondagskoolmateriaal voorberei het en dan op Chongoni (Namoni Katengeza Lay Training Centre) opleiding gaan doen het met  Sondagskoolonderwysers.  Enala moes eers bemagtig word – ‘n sleutel-bedieningsfokus van tannie Kietie. Enala het as fasiliteerder tydens opleiding in die jare 1978-80 saam met tannie Kietie gewerk.

“Sy het nie self hulle familie se Peugeot-stasiewa bestuur nie, maar het verskeie areas besoek om opleiding met Sondagskoolleidsters te doen; altyd saam met een of meer van ons leraarsvroue.  Toerusting van haar kollegas was ook deel van haar doel om dissipels te sien ontwikkel.  Tydens hierdie ritte was ek die bestuurder.  Dus was ek deel van haar bediening om my bloot te stel aan grasmatte en kleivloere; ‘n blywende inset om deel te wees van die Liggaam van Christus.

“Sy het een doel voor oë gehad en so word sy onthou in Nkhoma Sinode:  kinders moes Jesus leer ken en Hom aanneem as Verlosser.  En daarvoor moes Sondagskoolonderwysers geskikte materiaal in die hand kry en opgelei word. 

“‘n Ander fokuspunt was MLOZO. Dit was Bybelstudiegroepe in gemeentes waar vroue met vrymoedigheid, al behoort hulle nie aan die Chigwirizano (Vrouediens) nie, kon meedoen.  MLOZO word onder ‘n boom gehou … En daarom praat ons steeds van “Pa mtengo” (by die boom).

“Tydens een van haar besoeke aan Malawi in 2003/4, het sy verskeie weke op Malingunde gaan bly en daagliks met haar skootrekenaar MLOZO-studies uit Hebreërs geskryf.  Dit was haar doel om die MLOZO-geleentheid vir vroue te vul met vrugdra-kennis oor die Vader se hart en verlossingsplan deur Christus.

“Met haar laaste besoeke aan Malawi en ook Mozambiek, het sy gebruik gemaak van uitreikgroepe se beplanning!  Met haar slaapsak en die basiese benodigdhede, het sy meegedoen aan aktiwiteite wat beplan was, maar sy het op ‘n baie spesiale manier haar eie opdrag van die Here uitgevoer:  hersiening van Sondagskoolmateriaal en MLOZO-Bybelstudiegidsmateriaal vir vroue!

“Op Malingunde het sy haar beginjare as leraarsvrou beleef.  Daar het sy haar gedissiplineerde invalshoeke benut om die bevrydende Woord van die Here en lewenskeuses ten opsigte van tradisionele geloofservarings met vroue te deel.  Delia Nakwenda Makina is 90 hierdie jaar.  Sy getuig van tannie Kietie se begeleiding in haar lewe ten opsigte van familieverhoudings.

“Op Stellenbosch was haar leefwêreld en tuiste deel van internasionale studente se toerusting vir die vreemde.  Jacob Katani van Malawi, getuig die volgende:  ‘Mama Kietie  assisted me in many ways of my life.  She always encouraged me not to leave the gift of music which God gave to me.  She found someone who guided me as tutor and she paid the fee for this scholarship. She always encouraged me to work hard during my master’s whenever she invited me for a cup of coffee.  She played an unique role in my life, particularly in the music industry.’

“Tannie Kietie kon toor met Woord en noot!  Ek onthou hoedat sy daar op Malingunde haar eie aanbiddingstyd ingedeel het met voorbidding en sang. En die omgewing se aandag getrek het om saam te neurie in Chichewa.  Haar vaardigheid met die taal, het sy in die 1970’s by my ingeskerp.

“Sy het met oorgawe en dissipline gesorg dat almal wat die Here aan haar getuienis blootgestel het, dit kon hoor en verstaan:  Jesus leef en Hy bly in jou deur Sy Gees …”