Die Sokhanya Bible and Ministry Program het pas die eerste geword om as volledige CPD (Continuing Professional Development)-program volgens die standaarde van QCTO (Quality Council for Trades and Occupations) by ACRP (Association of Christian Religious Practitioners)-akkreditasie te ontvang. NBI kan nou begin om die Sokhanya-program as geakkrediteerde program aan te bied. Dit is voorwaar ‘n besondere mylpaal.

Al julle gebede en ondersteuning as Sokhanya-vriende oor die jare het dus deel aan die gebeurtenis.

Daarom vra ons dat julle ook vir die toekoms van die program en vir die persone wat dit sal deurloop, sal bly bid. Die doel bly steeds om kerkleiers toe te rus om met nog meer erns en groter verantwoordelikheid hulle gemeentes sal toerus om elke dag as Koningskinders te lewe.

Ter agtergrond:

Na jare se pogings om nasionale kwalifikasies in Christelike Bediening op pre-tersiêre vlak te kan registreer, is twee kurrikulums (NQF 2 en 5) deur SAQA (South African Qualifications Authority), wat toesig hou oor alle nasionale kwalifikasies, verlede jaar geakkrediteer. Om leerprogramme vir die kwalifikasies aan te bied, moet instansies by QCTO akkrediteer wees en leerprogramme voorlê wat aan die kurrikulums voldoen. NBI het reeds verlede jaar hiervoor by QCTP aansoek gedoen: vir die bestaande NBI-program op NQF vlak 5 en die Sokhanya-program op NQF 2-vlak. Die aansoek is nog in proses.

Hiernaas akkrediteer ACRP leerprogramme op SAQA-standaard as gestruktureerde CPD-programme. ACRP is deur SAQA geakkrediteer om oorhoofs Christelike bedieningsopleiding te bestuur en kwaliteitskontrole te verseker (my funksie). Leerders kan deur middel van die CPD-program ook uiteindelik die nasionale kwalifikasie verdien. Daarvoor moet daar egter ‘n eksterne nasionale assesering (eksamen) gedoen word.

Kontak

Dr Danie van Zyl
dcvzyl@gmail.com