Petrus sê dat die uitstorting van die Heilige Gees die vervulling is van God se belofte in Joël 2:28-32. In Joël 2:28 staan daar: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op alle mense ” (1983-vertaling).

Die woorde “alle mense” is na my mening ‘n ongelukkige vertaling. Die Hebreeus en Grieks beteken letterlik “all living beings” (vgl Brown, Driver & Briggs). Die 1933 Afrikaanse vertaling van die Bybel was hier nader aan die letterlike betekenis met “alle vlees”. Joël se profesie roep Gen. 9 in herinnering. Daar ontmoet God vir Noag en sy familie na die groot reëns en sê: “Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer Ek dit sien, sal Ek dink aan die ewige verbond tussen My en al die lewende wesens op die aarde.”

Dit is belangrik om daarop te let dat God se verbond ewig is en nie net met Noag en sy nageslag (alle mense) gesluit is nie, maar wel met “alle lewende wesens”. God handel nie met die menslike spesie los van die ander spesies op aarde nie. God het net een huishouding – waarvan die mens deel is. En omdat die mens deel is van God se een huishouding, daarom stort God God se liefde (Gees) ook oor die mens uit. Ons kry geen spesiale of voorkeurbehandeling van God nie. Ons beklee ook geen hoër posisie in God se huishouding bo ander spesies nie. Ons het slegs – soos alle ander spesies – spesiale gawes waarmee ons die ander spesies (broers en susters) moet dien. Daarom is dit belangrik om te sorg dat Joël 2:28 se vertaling die woorde “alle lewende wesens” in het.  Want dit is uit hierdie waarheid wat die res van die profesie vloei. (Ongelukkig hou die nuwe proefvertaling van 2014 steeds by die 1983-vertaling.)

En dit is ook belangrik om te verstaan dat Pinkster se uitstorting van God se Gees nie die mens enigsins uitsonder bo ander spesies op aarde nie. Die insien van hierdie waarheid is geweldig bevrydend en ‘n groot uitdaging.

Ons is geneig om die Bybel ego-sentries te lees. Dit beteken dat ons die Bybel lees asof ons in die sentrum is. So asof dit in die eerste (en laaste?) plek in die Bybel oor my en God gaan. Oor dit wat God vir my persoonlike redding en voorspoed gedoen het en vorentoe nog gaan doen. En dit is dieselfde manier van lees wat maak dat ons die Bybel lees asof die menslike spesie in die sentrum is. En dit verklap ons hoogmoed as spesie. Dit is juis van hierdie manier van lees (lewe) wat God ons in Jesus Christus bevry. Die mens se sonde is dat ons (individueel en saam) dink en glo dat ons die sentrum (belangrikste) in God se skepping is. Hierdie soort lees versterk hoogmoed en verhoed nederigheid. En dit maak dat ons nie die res van God se skepping dien nie, maar dit misbruik net om ons eie behoeftes en begeertes te bevredig. Eintlik is ons God se “verlore spesie”! (Luk 15). En dit is omdat ons verlore geraak het dat God uit liefde soveel moeite met ons moet doen – nie omdat ons so spesiaal en oulik is nie, maar omdat ons ‘n bedreiging inhou vir die res van God se huishouding.

En dit is hoekom God die Gees spesiaal op Pinkster oor homo sapiens uitgegiet het, nl. om ons oë daarvoor oop te maak dat ons nie God se witbrood-spesie is nie en om ons te leer om, net soos Jesus van Nasaret, diensknegte te word van al die ander spesies in God se een huishouding.

Hier is ‘n liturgiese gebed uit die Celtic Prayer Book, Volume I, vir Drie-Eenheidsondag se erediens:

In afhanklikheid van die God van Lewe

mag ons die kosbare aarde koester:

die aarde van die Vader van die Lewe,

die aarde van die Seun van die Liefde,

die aarde van die Gees wat heilig maak.

In afhanklikheid van die God van Lewe

mag ons lewens vandag geseënd wees:

die seën van die Vader van die Lewe,

die seën van die Seun van die Liefde,

die seën van die Gees wat heilig maak.

 

Voorstel:

  • Volgens ‘n onlangse (Mei 2019) VN-verslag is daar tans ‘n miljoen spesies op aarde wie se voortbestaan bedreig word. Lees daaroor hier: https://to.pbs.org/31rIY2A.  Vir die 10 mees bedreigde diere in Suid-Afrika kan julle hier lees: http://bit.ly/2KaoYMu. En vir SANBI (South African National Biodiversity Institute) se rooilys van bedreigde plante kan u hier lees: http://redlist.sanbi.org/. Kies vir julle gemeente ‘n bedreigde spesie en verbind julle daartoe om daardie spesie prakties en aktief te dien. Laat die kinders help met die navorsing en uitkies van die spesie.
  • Natuurbewaring kan julle hiermee help. Maak kontak met hulle naaste kantoor aan julle.
  • Maak dit ‘n projek waarin julle die gemeente as gesinseenhede betrek.
  • Ek weet ek het al voorheen ‘n soortgelyke voorstel gemaak. Doen dit. Dit kan groot pret wees.

 

Vrede vir julle en jul omgewing.

David P Botha
dpbotha2@gmail.com