Ekologie

‘n Lugfoto van die Papenkuilslvleiland by Worcester geneem deur Rudolph Scharneck.   Sondag 26 September is dit Wêreld Rivieredag. Een van die bekendste riviere in ons sinodale gebied is die Breederivier. Rudolph Scharneck van die Groenspan het ‘n lidmaat in sy gemeente wat baie betrokke is by die bewaring van die Breederivier en vas glo […]

Wêreld Motorvrye Dag wat op 22 September gevier word, moedig ons aan om ons motors minder te gebruik. Dit hou baie voordele in, soos dat die lug minder besoedel word en dat ons kan stap en fietsry in ‘n gesonder omgewing.  Waarom is dit so belangrik en watter wenke kan jy volg om jou motor […]

As predikant het ek die groot voorreg om deel te kan wees van taakspanne wat die kerk laat help dink oor die samelewing en toekoms. Volgens my is een van die belangrikste taakspanne, die Groenspan. Ek het die groot voorreg om deel te kan wees van hierdie taakspan, maar om ook saam te dink oor […]

Julie is tradisioneel die maand van aktivisme teen enkelgebruik-plastiek. Soos ons almal weet, is daar ‘n oorvloed van produkte wat in plastiek verpak word. Dis byna onmoontlik om dit geheel en al te vermy. Tog is dit wel moontlik om jou plastiekverbruik drasties te verminder. Die eenvoudigste en mees effektiewe manier om baie plastiek te […]

Ons boerderymetodes van die verlede het die aarde se landbougrond ernstig beskadig. Ons ploeg-gewoontes, kunsmis-toediening en gifbespuiting het die grond se natuurlike lewe vernietig. Die boerderygemeenskap het dit self agtergekom en dinge begin anders doen. Hulle noem dit “regenerative agriculture”: boerderypraktyke wat in diens staan van die wedergeboorte van alle landbougrond. Die klem skuif na […]

‘n Paar Sondae gelede het ‘n prominente gereformeerde teoloog oor die radio gesê: “God gebruik nie COVID-19 om ons te straf nie. God is aan ons (die mense) se kant. God veg saam met ons teen die COVID-19-virus.” Hierdie opmerking was bedoel om aan te toon dat Gereformeerde gelowiges nie glo dat COVID-19 God se straf […]

    Daar is ‘n mensgemaakte helikoptertjie op Mars met die naam “Ingenuity”. Ons vertaal dié Engelse woord met “vernuftigheid” of “vindingrykheid”. En ons maak reeds planne om Mars (‘n onbewoonbare plek vir mense) in te rig sodat mense daar kan gaan woon. Ruimtenavorsing en -tegnologie getuig inderdaad daarvan dat die mens in staat is […]

Volgende week vind die jaarlikse Aardedag plaas op Donderdag 22 April. Aardedag is ‘n beweging wat al vir meer as 50 jaar bestaan; die eerste Aardedag is al in 1970 gevier. Aardedag se missie is om diversiteit, opvoeding en ‘n wêreldwye omgewingsbeweging te aktiveer. Tans is dit die grootste omgewingsbeweging wat met meer as 75,000 […]

David Botha   Hiermee wens ons vir David Botha, emeritus VGK-predikant en Getuienisaksie se Eko-korrespondent van die afgelope jare, hartlik geluk met die CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir Omgewingsbewaring 2021. David het dit gekry ter erkenning van sy groot bydrae om teologiese gesprek oor natuurbewaring te stimuleer en ’n Christelike standpunt oor die ekologie te help ontwikkel […]