Ekologie

    Daar is ‘n mensgemaakte helikoptertjie op Mars met die naam “Ingenuity”. Ons vertaal dié Engelse woord met “vernuftigheid” of “vindingrykheid”. En ons maak reeds planne om Mars (‘n onbewoonbare plek vir mense) in te rig sodat mense daar kan gaan woon. Ruimtenavorsing en -tegnologie getuig inderdaad daarvan dat die mens in staat is […]

Volgende week vind die jaarlikse Aardedag plaas op Donderdag 22 April. Aardedag is ‘n beweging wat al vir meer as 50 jaar bestaan; die eerste Aardedag is al in 1970 gevier. Aardedag se missie is om diversiteit, opvoeding en ‘n wêreldwye omgewingsbeweging te aktiveer. Tans is dit die grootste omgewingsbeweging wat met meer as 75,000 […]

David Botha   Hiermee wens ons vir David Botha, emeritus VGK-predikant en Getuienisaksie se Eko-korrespondent van die afgelope jare, hartlik geluk met die CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir Omgewingsbewaring 2021. David het dit gekry ter erkenning van sy groot bydrae om teologiese gesprek oor natuurbewaring te stimuleer en ’n Christelike standpunt oor die ekologie te help ontwikkel […]

Hoe ons oor die skepping en Jesus Christus dink, het verrykende gevolge vir ons verstaan en viering van Paasfees en vir ons hantering van die skepping. Dit baat ons, op meer as een manier, om te luister na hulle wat in die geskiedenis anders hieroor gedink het as die hoofstroom in die kerk. Christus se […]

A human being is a part of the whole, called by us “Universe”, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest – a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our […]

‘n Paar weke gelede het ‘n groot aantal seevoëls (trekduikers, of in Engels cape cormorants) op Robbeneiland hulle neste met kuikens verlaat, moontlik weens ‘n tekort aan voedsel. SANCCOB (https://sanccob.co.za/), ‘n nie-winsgewende organisasie wat ten doel het om seevoëls te beskerm, het hierdie kuikens gered en nou moet hulle gevoer en gerehabiliteer word totdat hulle […]

Daar is ‘n direkte verband tussen ons verstaan van wie Jesus Christus is en ons verstaan van ons plek in die ekologie en ons verhouding met die natuur. ‘n Belangrike moment het vir Petrus, Jakobus en Johannes aangebreek in hulle verstaan van wie Jesus was toe Hy hulle saam met Hom bergop gevat het (Matt. […]

Dit is Adventtyd. ‘n Tyd gevul met verwagting en afwagting. Ons wag op God wat kom. Ons wag vir die Skepper om ‘n skepsel te word. Ons wag vir God om op te daag in ‘n mens se lyf. Ons wag vir die Godmens. Dié mens wat kom getuig en wys dat God in dit […]

🤔 Wat is dit? Die 16de Oktober is Wêreld Voedsel Dag. Dit is ‘n jaarlikse inisiatief ingerig deur die Voedsel en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies (FOA). Hierdie aksie word in 150 lande gevier en poog om aandag te vestig op meer volhoubare landboupraktyke, sowel as die impak van voedseltekort in agtergeblewe gemeenskappe. Lees meer hieroor […]