Die  groep van Laingsburg wat onlangs aan ‘n 100 Dorpe Dialoog-sessie deelgeneem het.

Braam Hanekom, direkteur van die SPG (Sentrum vir Publieke Getuienis) het so twee weke gelede ‘n radiopraatjie gehou oor hul 100-Dorpe Dialoog-inisiatief.

Dit bied ‘n veilige ruimte waartydens alle leiers van ‘n dorp kan gesels oor hul uitdagings en hoe hulle kan saamwerk om werkbare, praktiese oplossings vir hul dorpe te kan ontwikkel.

Braam se radiopraatjie het ‘n geweldige reaksie van verskeie belangstellende dorpe ontlok, tot selfs twee weke na die uitsending. Een van die dorpe was Laingsburg.

Op Vrydag 30 Augustus was Braam en Johannes Mouton (een van die Dagbestuurslede van die SPG) toe op uitnodiging van Laingsburg se VGK-burgemeester, Mike Gouws, daar op besoek. Die 100 Dorpe Dialoog-sessie is bygewoon deur beide die VGK- en NGK-predikante, wyksraadslede, die burgemeester, verteenwoordigers van nie-regeringsorganisasies, die SASSA-bestuurder en nog vele ander belanghebbendes.

Dit was ‘n besondere byeenkoms waartydens daar ernstig oor die toekoms van die gemeenskap nagedink is. Wat veral opgeval het, was die gemeenskap se besorgdheid oor hul kinders en jongmense. Daar is met passie konkrete planne beraam, soos die skep van ‘n IT-sentrum wat aan alle jongmense die geleentheid kan bied wat verder wil studeer in ‘n studierigting van hul keuse.

Die SPG beplan oor ‘n paar maande ‘n opvolgbesoek aan Laingsburg.

Kyk ook na die video oor die 100 Dorpe Dialoog by https://youtu.be/uWCv4T7bQn4

 

Kontak
Braam Hanekom
braam@kapkerk.co.za