Publieke Getuienis

Foto: https://www.groundup.org.za/article/immigrants-and-south-africans-march-together-hillbrow/   Die veelseggende titel van Martin Luther-King se boek, Where do we go from here: Chaos or Community (1968), spook by my. Nadat Suid-Afrika in 2008 tot stilstand geruk is deur xenofobiese aanvalle, wou ‘n mens hoop dat ons aanbeweeg het en beter verdaagsaamheid ontwikkel het, maar helaas. Die velerlei redes vir die nuwe […]