Ds Christo Wooding skryf oa in sy jongste nuusbrief: “Middel Augustus was die ringskonferensie van die mannevereniging op Kokstad. Een van die temas op die konferensie het gehandel oor die veranderende rol van die man binne sy gesin, in die nuwe Suid-Afrika. Die tema is deur Ds.Bloro van Lusikisiki ingelei, en het `n lewendige gesprek ontlok. Die laaste naweek van die maand was ons ringsitting by Mt. Ayliff gewees. Op enige ringsitting is altyd moeilike sake om te hanteer, maar dit het alles in `n goeie gees geskied. Dit is heerlik om hande te vat met my nuwe kollegas en saam te werk binne ons ring.”
 
Lees die volledige nuusbrief:September 2019