Dr Francois Swart oorhandig ‘n Bybel aan ds Jannie Booysen

 

Op Sondagoggend 15 September was ds Jannie Booysen, pastorale bedienaar van Arbeidsbediening (http://imsacape.christians.co.za/) en Lene November, sekretaresse van Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreek, op uitnodiging by die NGK Bellville-Uitsig se erediens teenwoordig.

Dit het aan die gemeente die geleentheid gebied om geld waarvoor hulle by die NGK Bybelverspreidingsfonds aansoek gedoen het ten bate van die aankoop van Bybels, aan Arbeidsbediening te kon oorhandig.

Danksy dr Francois Swart, die plaaslike leraar, wat al vir jare die voorsitter van die PAK (Plaaslike Aksiekomitee) van IMPAK (Industrial Ministry Plaaslike Aksiekomitee) in die noordelike voorstede is, het die NGK Bellville-Uitsig hierdie nood raakgesien.

Die gevolg van hierdie netwerk is dat IMPAK in die toekoms onder toesig van die NGK Bellville-Uitsig Gemeente se Getuienisaksie met die gemeente as ankergemeente, sal funksioneer. Dit beteken dat hulle die werksaamhede van IMPAK sal versterk en versorg.

Een van die uitvloeisels van die gemeente se betrokkenheid sal byvoorbeeld wees om mense van Bybels te help voorsien, asook om vir ds Jannie Booysen geleenthede te gee om in die gemeente as prediker op te tree en hulle meer bewus te maak van die behoeftes en nood van mense in die plekke van werk.

Indien julle gemeentes ook betrokke wil raak by Arbeidsbediening, kan julle Carin Brink by cbrink@kaapkerk.co.za kontak.