V.l.n.r.: Agter: Stephen Pedro, Carin Brink, Eugene Beukes, Braam Hanekom en Kobus Odendaal. Voor v.l.n.r.: Vivian Jansen, Wilden Hector, Motlatsi Maeka, Zolani None en Louise Bruiners.

 

Op Woensdag 16 Oktober het vier van die finalejaar teologiestudente van die VGK, naamlik Vivian Jansen, Wilden Hector, Motlatsi Maeka en Zolani None Getuienisaksie besoek.

Braam Hanekom (Taakspan Publieke Getuienis) het die studente vertel van die 100 Dorpe Projek wat tans uitgerol word. Die fokus van hierdie projek is om dialoog tussen kernrolspelers op dorpe aan te moedig en te fasiliteer met die doel om brandende uitdagings/kwessies in hul dorpe aan te spreek. Die vertrekpunt vir hierdie gesprekke is om die kerkrade van die VGK en die NG Kerk op bepaalde dorpe bymekaar te kry en dan stelselmatig die gesprek uit te brei om rolspelers soos plaaslike regering, sakelui en verteenwoordigers van die onderwys in te sluit. Hy het hulle ook vertel van die  WCSN (Western Cape Ecumenical Network ) – ‘n netwerk van ongeveer 30 kerkdenominasies en kerkverwante organisasies wat saamwerk om projekte uit te rol in areas wat geteister word deur armoede, misdaad en geweld.

Stephen Pedro (Taakspan Gemeentegetuienis) het ‘n oorsig gegee oor hoe sy taakspan VGK-gemeentes, veral vakante gemeentes, ondersteun in die ontwikkeling van hul missionale roeping. Hy het onder andere ook verwys na maniere hoe hierdie ondersteuning aan gemeentes gebied word, bv. deur besoeke, gesprekke, werkswinkels, ontwikkeling van materiaal soos CBR (Contextual Bible Reading), die vestiging van die Sentrale Sinodale Fonds, ens.

Carin Brink (Taakspan Arbeidsbediening) het verduidelik hoe Arbeidsbediening as ‘n ekumeniese bediening Christelike kerke landwyd ondersteun om mense in die werkplek te bedien. IMSA nasionaal werk tans in Gauteng, KwaZulu-Natal, Oos-Kaap, Vrystaat en Wes- en Suid-Kaap. Die bedieninge in die Wes- en Suid-Kaap fokus op Biblia Hawesending (buiteklandse seelui), handel en nywerheid, vissers en Transnet-bediening binne die Kaapse Metropool. Arbeidsbediening word ondersteun deur ‘n span geestelike werkers en vrywilligers op verskeie dorpe en stedelike voorstede. Hulle bied ook verskeie toerustings- en opleidingsprogramme aan.

Kobus Odendaal (Taakspan Afrika Ekumene) het veral benadruk dat ons kerkfamilie nie by die grense van Suid-Afrika eindig nie.  Ons het familie in verskeie lande ten noorde van die Limpopo en die Kunene, tot sover as Nigerië. Die familie is bykans 8 miljoen sterk.  As ons daar besoek aflê, word ons met ope arms verwelkom.  Ons moet saam kyk en dink oor die uitlewing van die evangelie in Afrika.

Kontak
Kobus Odendaal
missio@kaapkerk.co.za