Wat is die son se rol in klimaatsverandering? Hieroor is daar nie eenstemmigheid nie. Volgens hierdie NASA-blog en die gesprek daarin (https://go.nasa.gov/2qMJ5rJ), is die groot styging in die aarde se gemiddelde  – en globale temperatuur sedert die Eerste Industriële Revolusie (±1760 -1840) egter alleen verklaarbaar as die impak van menslike aktiwiteit in berekening gebring word. Die son se bydrae is te gering om alleen of selfs as primêre oorsaak beskou te kan word. Dit is die standpunt van die meeste wetenskaplikes en van die IPCC (Inter-Governmental Panel on Climate Change) van die VN.

Dit is uitstekende nuus! Want as klimaatsverandering slegs of hoofsaaklik deur die son veroorsaak was, sou ons niks daaraan kon doen nie. Dan sou ons moes sê dat ons sonnestelsel onvriendelik teenoor die huidige lewe op aarde geword het. En dan sou ons dit eenvoudig moes leer aanvaar. Die feit dat ons hoofsaaklik self vir die vinnige en radikale verhoging in die aarde se temperatuur verantwoordelik is, dra ook die potensiaal dat ons iets daaraan kan doen.

Daarom behoort ons almal hande te vat en ons uiterste te doen om ons te bekeer van die lewenswyse wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir die verhoging van die aarde se atmosferiese temperatuur. Hierdie lewenswyse is eintlik ‘n siekte. Ernst Conradie noem dit “affluenza”- verbruikersgriep. Dit is die verlange na en gryp na welvaart en weelde/rykdom. Dit is die begeerte om ‘n lewenstandaard te handhaaf wat anderkant en verby genoeg is. Dit is om goed aan te skaf of te bêre net om dit te kan hê en nie omdat jy dit nodig het nie. Siektes kompliseer ons lewens. Dit ondergrawe ons lewensvreugde. Dit is dieselfde met “affluenza”. Weelde en rykdom bring nie geluk nie. Inteendeel, dit laat jou met ‘n leegheid en ‘n onvervuldheid.

Baie mense in die meer welvarende lande van die wêreld het daarom ‘n doelbewuste keuse gemaak om in groter eenvoud te lewe en met so min as moontlik klaar te kom. Hulle staan bekend as die minimaliste. Hulle kom met die minimum (net dit wat nodig is) klaar. Hulle doen dit omdat hulle glo en oortuig is dat daar vreugde en geluk daarin is om minder te hê en om in groter eenvoud te leef. Hulle strewe na ‘n lewe van tevredenheid. Joshua Becker is as Christen hierdeur aangegryp en dit het sy lewe verander en vir hom en sy gesin groter vreugde gebring. Luister hier na sy storie: http://bit.ly/2MVHPLt

Johannes die Doper se woorde aan die mense wat gekom het om gedoop te word by die Jordaan (Luk 3:10-14) dui die pad na genesing van affluenza aan:

Wie twee kledingstukke het, moet dit DEEL met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen …  MOENIE MEER INVORDER as wat vir julle vasgestel is nie … Moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar WEES TEVREDE met julle betaling.

  • DEEL                         
  • NIE MEER NIE
  • WEES TEVREDE

Voorstel:

Luister in julle gesin/selgroep saam na Joshua Becker en dink saam na oor die uitdagings wat dit vir julle stel.

 

Vrede vir julle en jul omgewings.

David  P Botha
dpbotha2@gmail.com