Ons het nodig dat wetenskaplikes hul standpunte op so ‘n wyse stel en verdedig, sodat ons wat nie wetenskaplikes is nie ingeligte en nugter besluite kan neem wat op feite gebaseer is.

RSG (Radio Sonder Grense) doen moeite om klimaatsverandering onder die aandag van die publiek te bring. So het hulle dan ook aan die begin van 2020 weer begin met onderhoude oor hierdie onderwerp. Een van hierdie onderhoude was met ‘n bekende entomoloog (insekkundige). Hy stem duidelik nie saam met die ander 97% wetenskaplikes wat sê dat die huidige verandering in die aarde se klimaat hoofsaaklik deur die mens veroorsaak word nie. Volgens hom is dit natuurlike siklusse wat in die verlede voorgekom het en nou weer afspeel.

Sy gesprek op RSG is voorafgegaan deur ‘n artikel in die media waarin hy sy ontevredenheid uitspreek oor die optrede van die jeugaktivis, Greta Thunberg.  Dit was nie sy standpunt wat ontstel het nie, maar wel die styl waarin hy sy standpunt gestel het. Hy het, soos ons almal, die reg om van ander te verskil. Niemand van ons het egter die reg om diegene van wie ons verskil, te verkleineer, verdag te maak en hul integriteit te bevraagteken nie.

Kom ons praat oor klimaatsverandering in 2020 as mense wat die volgende uitgangspunte eerbiedig:

  1. Die debat gaan oor die toekoms van lewe soos ons dit ken en nie oor wie reg is en wie verkeerd is nie.
  2. In die debat soek ons saam na ‘n lewenswyse wat daarvan getuig dat ons God en God se skepping lief het.
  3. Al is ons hoe seker van ons saak, hou ons nog altyd die moontlikheid oop dat ons verkeerd mag wees.
  4. Ons beredeneer die saak sonder om diegene wat met ons verskil verdag te maak of te verkleineer.
  5. Ons praat met ‘n ingesteldheid van deernis.

Klimaatsverandering is besig om op groot skaal sy tol te eis. Gesels maar net met ons land se boere wat in droogte-geteisterde gebiede boer. En volg die vernietigende pad van die veld- en bosbrande in Australië, … ens. Mag deernis maak dat ons liefdevol betrokke raak by die wonde wat klimaatsverandering veroorsaak. Daarom is doen belangriker as praat!

U kan na die volledige onderhoud gaan luister by http://bit.ly/36YGon4 en die artikel by http://bit.ly/2TtPC6T

Vrede vir julle en jul omgewing.

David P Botha
dpbotha2@gmail.com