V.l.n.r.:  Johanlie Bock (NG Kerk Kleinmond), AnnaMarie de Klerk, Hilary Maarman (VGK Porterville), Louise Bruiners (Getuienisaksie) en agter Emelie Farao (VGK Porterville)
Baie van ons ken vir AnnaMarie de Klerk wat vir meer as veertig jaar by ons susterskerk in Malawi, die CCAP Nkhoma Sinode, in diens was. Haar grootste bydrae daar was veral ten opsigte van die bemagtiging van vroue en later die opleiding van KIX-kleuterskoolonderwyseresse in vennootskap met KIX hier in die NG Kerk Sinode Kaapland.
     Nadat AnnaMarie op Porterville kom ‘aftree’ het, het sy onmiddellik betrokke begin raak by beide die VGK en NG Kerk. En watter beter toegeruste persoon kon die Here uitstuur om ons mense hier in die Wes-Kaap aan haar mense daar in Malawi te gaan bekendstel? Hier waarvandaan die eerste sendelinge uitgestuur is na Malawi en waar daar nou ‘n kerk van oor die miljoen mense gretig die verhouding met ons kerke hier lewendig wil hou. Maar dan het jy inspirerende mense soos AnnaMarie nodig. En so het sy verlede jaar die Geestelike Toer na Malawi begin reël.
     Sy vertel: “Vanaf 9 tot 18 Maart vanjaar sal daar op Malingunde en Nkhoma hegte familiebande gesmee word.  In die Liggaam van Christus. Met handwerk en ses vrouekarakters uit die Woord, gaan ons meer as 200 vroue oog-tot-oog ontmoet, bedien en toelaat dat hulle ons meeneem op die pad waarop die Here hulle laat wandel. Johanlie, Louise, Hilary en Emelie gaan geleenthede benut om oor land- en taalgrense in harte in te spreek.
     “Dit is heeltemal nie moontlik om enige van ons besoekpunte uit te sonder nie,” vertel AnnaMarie, “Behalwe die kruis-kulturele ervarings, die reënseisoen-prag, die waarskynlike 4X4-ritte, die heerlike nsima en pampoenblare met nsinjiro (grondbonemeel) -geregte, is daar die ingrypende voorreg om rustig lewenskwaliteite en ‘n heel besondere lewenstyl te beleef.
     “Ons gaan op Malingunde bly.  In ‘n ‘executive unit’ by die Jeugkamp.  Ek gaan slaap by my skoondogter, Blandina.  KIX Kleuterskool is ons basis en my seun, aFletcher, sal sorg dat program volhoubaar is.”
     Op Malingunde sal hulle onder andere die opleiding van vyf kleuterskoolonderwyseresse gaan waarneem, 20 interkerklike vroue en Dalitso Trust se 15 vroue (Bybelles en handwerk) besoek, die Skool vir Blindes en Vroueskool besoek, aangaan by die hospitaal (onder 5 jaar-kliniek) waar hulle die kindertjies gaan help weeg; hulle sal daar ook die kraamsaal besoek om aan splinternuwe babatjies ‘n eie Bybel met hul naampies te oorhandig. Op die Saterdag sal die groep die Woord met 120 vroue by die Vrouediensvergadering deel. Elkeen van dié vroue sal dan ‘n spierwit gehekelde kruisie met Skrif ontvang.
     AnnaMarie het oor al die jare ook ‘n uitstekende verhouding met die hoofmanne in die area opgebou; iets wat van onskatbare waarde vir onderlinge verhoudings is. Sy gaan die groep ook aan van hierdie hoofmanne bekendstel.
     Een van die hoogtepunte sal die besoek aan Amayi Delia wees. Sy is een van die oudste lidmate op Malingunde en sal dan 90 jaar oud word in hierdie tyd.  AnnaMarie gaan vir Jane Chikakuda vra om ‘n mooie verjaardagkoek te bak wat hulle Vrydag op Nkhoma sal kry en Saterdag gaan hulle partytjie hou op Malingunde!
     Op Nkhoma sal hulle die Nutrition Rehabilitation Unit, waar kinders tussen 6 maande en 6 jaar saam met moeders versorg word om uit die ondervoeding- en groeivertragingsprobleem, nuwe lewe te bou. Hulle gaan ook by Yoswa Skool vir voornemende leraarsvroue handwerk laat doen waar Johanlie oor Eva se kwaliteite met hulle sal gesels.
     Mens kan natuurlik ook nie Malawi besoek sonder om ‘n draai by die pragtige Malawi-meer te gaan maak nie, so die groep gaan een aand by die meer slaap en ook die Kaso Bybelmonument besoek waar William Murray die Bybel in Chichewa vertaal het.
     AnnaMarie se versoek: “Loof die Here saam met ons vir die Gees se inbou van kapasiteit en die vier vroue se onverwoordbare opwinding en persoonlike verwagtinge.  ‘n Eerste keer.  Vir twee selfs ‘n eerste paspoort. Bid saam met ons, asseblief. Die Vader sal Self vir julle begelei oor watter roetes om te volg wanneer julle hierdie Geestelike Toer aan Hom offer as Sy geleentheid om familie-bande te smee wat blywende vrug gaan dra.”
     Die groep pak op 29 Februarie al die handwerk-samestellings vir die verskillende optredes en hul Porterville VGK-leiers beplan hul uitstuurdiens vir 1 Maart 2020.

Verslag: