Die feit dat nie alle wetenskaplikes deur die navorsing van Keeling (sien verlede week se bydrae) oortuig word nie en veral ook nie saamstem dat dit die mens is wat die groot verhoging in CO2-vlakke in die aarde se atmosfeer veroorsaak nie, konfronteer ons met die volgende vraag: Wie het die waarheid beet?

‘n Paar merkers op die pad, terwyl ons soek na die waarheid:

  • Ons het nooit die volle of uiteindelike waarheid nie; ons bly altyd op soek daarna.
  • Waarheid is nooit by een kant nie. Die waarheid is altyd tussen ons. Wie dus kant kies, kies by implikasie om die waarheid te mis. Ons is altyd die naaste aan die waarheid wanneer ons met oorgawe en toewyding na mekaar luister met ‘n oop gemoed en met wedersydse vertroue.
  • Kennis moet altyd in nederigheid vasgehou en aangebied word. Wie sy/haar kennis met aggressie stel en selfs met geweld verdedig, lei aan ‘n gebrek aan nederigheid en verwar sy/haar eie oortuiging/opinie met die waarheid.
  • Liefde is die enigste klimaat waarbinne daar ‘n kans is dat ons die waarheid ontdek. Eintlik is dit hulle wat liefhet aan wie die waarheid openbaar word, want waarheid is ‘n geskenk deur die Waarheid (Christus) self.

Dit sou dus verkeerd wees en selfs gevaarlik om tussen die son en die mens te kies as enigste oorsaak vir die verandering van die aarde se temperatuur en klimaat. Die gevaar daaraan kan ons as volg uitdruk:

  1. As ons kies om te sê dat dit slegs die son is wat die huidige verhoging in die aarde se temperatuur veroorsaak, ontken ons die negatiewe impak van die mens op die omgewing en gee dit aan die mens die reg om onverstoord voort te gaan om ‘n lewenswyse voort te sit wat reeds groot skade aangerig het aan die natuur en vorentoe net nog groter skade sal aanrig. Al is hierdie keuse baie aanloklik, omdat geen aanpassings en veranderinge dan in ons lewensgewoontes nodig is nie, bly dit ‘n dwase keuse!
  2. Indien ons kies om al die skuld vir die verhoging in die aarde se temperatuur op die mens te laai ontken ons die groter werklikhede van ons sonnestelsel en oorvereenvoudig ons ‘n baie komplekse saak. Dit kan ook die wanindruk skep dat die oplossing van die probleem van klimaatsverandering “maklik” is om reg te stel. Die mense moet net hul leefstylgewoontes verander. Dit sou ewe dwaas wees!

Daar is ‘n derde opsie; die opsie wat rekening daarmee hou dat die waarheid tussen die twee standpunte is. Albei het reg en meriete aan hulle kant. Die son se 11-jaar siklus van temperatuurwisseling veroorsaak onweerlegbaar dat ook die aarde se temperatuur wissel. Die bydrae van die son se siklus is egter te klein om die huidige drastiese temperatuurstyging te verklaar. Daar is ook heeltemal genoeg betroubare data wat aantoon dat die mens se lewenswyse sedert die eerste industriële revolusie ‘n stewige bydrae tot die verhoging in die aarde se temperatuur gemaak het en nog steeds maak.

Hierdie derde opsie help ons om nie te soek na wie reg en wie verkeerd is nie. Dit maak ons vry om ons energie te gebruik om by die pyn te wees van alles en almal wat ly as gevolg van klimaatsverandering. En hiervan is daar legio voorbeelde. Talle bewoners van die aarde word reeds gedwing om te vlug voor die verhoging van seevlakke en van die kleinste eilandjies staan die gevaar om onder die water te verdwyn as die ys op die pole aanhou smelt. Klimaatsverandering maak die omstandighede van die armstes onder ons net nog erger. Oorstromings en hongersnood is werklikhede op al hoe meer plekke op die aarde. Dit is nie net mense wat swaarkry en ly nie; die plante, diere, insekte en organismes in die grond ly ook.

Wanneer ons by pyn betrokke raak, doen ons ‘n paar dinge:

  • Ons identifiseer met die pyn asof dit ons eie is;
  • Ons vra na die oorsake van die pyn;
  • Ons doen alles in ons vermoë om, waar enigsins moontlik, die oorsake uit die weg te ruim;
  • As ek ontdek dat my eie styl van lewe op enige manier tot die pyn bydra, dan verander ek dit uit liefde en omgee.

In Matt. 25 leer Jesus die Christus ons dat ons Hom ontmoet in die pyn en lyding van ons naaste. En vir hulle wat so inklusief soos God lief het, is die naaste nie net mense nie, maar alles wat lewe en daarom die potensiaal het om te kan ly.

Vraag:

Is jy iewers betrokke by die pyn van die natuur en wat doen jy om dié pyn te verlig?

 

Mag julle dade vrede bring in julle omgewing.

David P Botha
dpbotha2@gmail.com