Een van die gemeentelede besig om aartappels te skil

Hoe ervaar gemeentes die toekenning van Diaconia se Ramphulpfonds in hierdie uitdagende grendeltyd waar soveel mense skielik met baie minder moet kan klaarkom? En hoe bepaal gemeentes wie dit die nodigste in jou gemeenskap het; hoe moet jy te werk gaan om dit prakties uitvoerbaar te maak?

Ds Angelique Ghall, predikant van die VGK Vanrhynsdorp se antwoord hierop: “Dit was ‘n ongelooflike geskenk en ons is ontsettend dankbaar daarvoor. Dit kon ons gemeente help om iets positiefs in ons gemeenskap te doen.

“Aanvanklik was dit baie uitdagend en moes ons besluit op watter dae ons kos sou voorsien. Aangesien daar reeds ‘n paar mense in die gemeenskap was wat kos voorsien, het ons besluit om dan op die dae wat hulle nie voorsien nie, in te spring en kos te maak. Ons het ook besluit om kos te gaan aflewer by mense wat dit nie self kon kom afhaal by ons kerksaal nie.

“Nog ‘n groot uitdaging vir ons kerkraad was om te besluit wie is werklik behoeftig, want dit verskil van mekaar – jy plaas jouself in ‘n baie moeilike posisie as jy moet kies. Jy kan nie vir almal gee nie.

“Ten spyte van die uitdagings, was dit ‘n baie bevredigende ervaring om iets positiefs vir die gemeenskap te kon doen. Jy kan dalk nie almal terselfdertyd op dieselfde dag van kos voorsien nie, maar jy kan as gemeente binne ‘n gemeenskap iemand se dag ophelder met ‘n bord kos vol liefde en omgee – kos wat iets vertel van ons liefde en dit wat ons as kerk in die gemeenskap doen.

“Dit was ‘n ongelooflike ervaring – uitdagend, maar ons gemeente het baie hieruit geleer. Ons gaan ook voort deur privaatskenkings aan te vul en soveel behoeftige gesinne as moontlik met kos te voorsien.”

Kontak

Stephen Pedro
stephen@kaapkerk.co.za