Op pad na Nkhoma, neem Hilary hierdie baie spesiale foto van ‘n moedertjie op die fietstaxi, ZEBRA 37. Beentjies gekruis met meer as een chitenje (kleed) om die oggendkoelte te trotseer.  Wanneer die jong man haar op die fiets gehelp het, gee sy oor.  Soms, omdat sy nie weet wat die dag gaan inhou nie, gooi sy sommer nog ‘n kleed en nog een oor haar skouers of bind die chitenje om die middel, vir ingeval sy moet oorbly by haar bestemming.

Dit was ook op Nkhoma, die hoofstasie van die CCAP Nkhoma Sinode, waar ons dr Leonard Katundu (prinsipaal) ontmoet het by die Josophat Mwale Theological Institute.  Oor Nkhoma skryf prof. C.M. Pauw soos volg in sy boek Mission and Church in Malawi: “On Sunday, 31 May 1896, six to eight hundred people gathered at the tents for the first service at Nkhoma and on Thursday, 4 June they shifted camp to the new site, pitching their tents close to where the stone obelisk stands today in a small park in front of the Church”. Ds Vlok begin werk op Nkhoma en in 1912 word Nkhoma die hoofstasie.

Met ons reünie op 25 Julie 2020, het ons die finansiële verslag bespreek.  In oorleg met donateurs wat ons ondersteun het, en as groep, het ons besluit om die balans van R11,000.00 aan die JMTI se herstel-projek by die studentehuise te skenk. Ons versoek aan die prinsipaal, dr Katundu, en die komitee verantwoordelik vir die herstelwerk, was dat sement en kalk vir die mure aangekoop moet word.  Die Here het hierdie donasie beheer en selfs met die wisselkoers van MK43.80 het ons MK481,800.00 kon inbetaal op JMTI se bankrekening in Lilongwe.

Die toer, in retrospek, het aan elkeen van ons vyf, laag op laag nuwe insigte en toerusting vir ons getuienis-reis voorsien.  Miskien ook die belangrike bewuswording van en selfkennis binne ‘n kruiskulturele blootstelling. Hilary Maarman, Emelie Farao (VGK Porterville), Johanlie Bock (NG Kerk Kleinmond) en Louise Bruiners (VGK Kraaifontein en verteenwoordigend vir Getuienisaksie, Bellville) het elkeen ‘n oomblik van ontskemering beleef.  ‘n Ontmoeting met broers en susters wat Christus as Saligmaker erken en vanuit hulle verhouding tot Hom, ons onvoorwaardelik opgeneem het binne elke geleentheid van handwerk, Bybelstudie of saam nsima (tradisionele stywe pap) geniet.

Simbolies, het ons ook ZEBRA 37- vervoer gebruik om ons na Malawi en diensterreine en terug te bring.  Hetsy lug- of Hilux-vervoer, ons het in elke beweging ervaar dat God die beplanning en tye beheer het.  Aan Hom die eer.

Nou bly daar die vrug-dra verhoudings met tegnologie aan ons kant, en bemagtigingsoffer om studentehuise voor te berei vir gesinne wat gereedmaak om Sy roeping oor hul lewens te vervul.  Met die seker wete, “The unfinished task before us is no greater than the unlimited power of God behind us!”

En hierin word die Geestelike Toer se doel en resultate juis ook ons “unfinished task” met SY “unlimited power”.  Gaan, en maak dissipels …

 

AnnaMarie de Klerk
annamdeklerk1@gmail.com

 

Foto’s: Hier is die teologiestudente se woonhuise wat met die geld opgeknap gaan word, met reeds-voltooide toilette.