Die eerste zoom-vergadering van ds Stephen Pedro met die implementeerders
van die KBL-program, di Moses Baartman en Babalwa Sifuba

 

Dit is met groot opgewondenheid dat ons bekend maak dat die Kontekstuele Bybellees-projek op 1 September amptelik afgeskop het. Die twee implementeerders, di Babalwa Sifuba en Moses Baartman het onmiddellik met hierdie reuse-uitdaging begin.

Hulle sal vir die volgende jaar die projek in ons VGK-gemeentes in die Streeksinode Kaapland implementeer. Die uitrol sal hoofsaaklik plaasvind deur Kontekstuele Bybellees (KBL) bekend te stel deur werkwinkels vir ringe (ook ‘n fisiese KBL-sessie as voorbeeld van hoe dit gedoen moet word) aan te bied. Die bekendstelling sal in Oktober en November vanjaar geloods word deur twee webinaars oor KBL aan te bied.

Vanaf Januarie 2021 gaan die twee leraars voort met werkswinkels wat hulle persoonlik gaan aanbied. Intussen gaan hulle ook die beplanning doen en die nodige materiaal gereed kry ten opsigte van die opleiding van KBL-fasiliteerders.

Hierdie projek word uitgerol onder die vaandel van Gemeentebediening onder leiding van ds Stephen Pedro, die bestuurder van Gemeentegetuienis. Die projek wil nie net groepe in gemeentes mobilseer en aktiveer om die Bybel kontekstueel te lees nie, maar wil aan gemeentes ‘n instrument bied om oor sake soos eenheid, konflik en geweld, versoening en geregtigheid, en vele meer te praat ten einde transformasie, restorasie, heling en reformasie teweeg te bring. Verder wil die projek ook help om die leierskapskapasiteit in die VGK, veral op gemeentevlak, en spesifiek in “vakante” gemeentes, te help ontwikkel.

Ons roep leraars, kerkrade en lidmate op om die projek te ondersteun, saam te werk, die geleenthede aan te gryp, en om ons te help om nie net die projek volhoubaar te maak nie, maar ook die impak op gemeentes en gemeenskappe te fasiliteer.

Lees meer oor KBL:

Die lusmaker: https://bit.ly/3jzhJLZ

Die brosjure: https://bit.ly/3bkii9r

Kontak

Ds Stephen Pedro
stephen@kaapkerk.co.za