Gemeentelede voor Hebron-buitepos van die VGK Rietvlei Gemeente

Christo en Delesté Wooding stuur aan ons hierdie inspirerende nuus van ‘n boorling van die sendingstasie op Rietvlei, Oos-Kaap, wat as swaksiende seuntjie deur die kerk gehelp is en vandag as vermoënde sakeman terugploeg in sy geliefde kerk.

“In 1954 is daar ‘n seuntjie, * Sipho Ndevu, naby Rietvlei-sendingstasie in die noorde van die Oos-Kaap gebore. Die eerste sendingwerk is reeds in 1929 daar gedoen, en vandag is Rietvlei een van die grootste  VGK-gemeentes in die Transkei. Sipho se ouers was van die eerste bekeerlinge op Rietvlei en sy pa het  op die sendingstasie gewerk. In 1955 word Sipho op Rietvlei gedoop, nog deur my vader wat destyds daar sendeling was. Sy ouers was aktiewe lidmate van ons kerk en Sipho het as’t ware in die kerk grootgeword. Later het hy ook begin skoolgaan by die skooltjie op die sendingstasie.

“Sipho is ongelukkig met ‘n ooggebrek gebore en het gesukkel om te lees. Gevolglik was sy vordering op skool nie na wense nie. Tog het die sendingonderwyseres besef dat Sipho baie intelligent was, en slegs met sy sig gesukkel het. Daar is toe besluit om hom na Efata, die kerk se skool vir blinde – en dowe kinders,  te stuur.

“Teen die 1950’s was daar nog geen skool vir Xhosa-kinders met gesigs- en gehoor gestremdhede  in Suid-Afrika nie. Kinders is na Worcester gestuur, maar die afstand en die taal was  groot struikelblokke. Die NG Kerk besluit toe om ‘n skool vir blinde – en dowe kinders in die Transkei te bou; net buite Mthatha op Decoligny-sendingstasie. Die skool is in 1958 begin met me. OJ Morrison as eerste skoolhoof.  Deur die jare het die skool uitgebrei en is daar ook ‘n welsynsafdeling bygevoeg waar die kinders na skool vaardighede kon leer, en ook kon werk. Die naam van die skool, Efata,  beteken  Gaan oop! ( Mark 7:34. Die spelling is volgens die Xhosa-Bybel). Later het die kerk die skool oorhandig aan die staat.

“Sipho het sy skoolopleiding aan Efata voortgesit. Na matriek is hy verder opgelei by die welsynsafdeling van Efata.   Hy begin in die kantoor van die sendinghospitaal op Rietvlei werk en open kort daarna ook ‘n winkel op Rietvlei. Na ‘n paar jaar bedank hy sy werk en spits hom voltyds toe op sy besighede nadat hy nog winkels geopen het. Hy begin ook ‘n groot konstruksiebedryf.

“Vandag is mnr. Ndevu ‘n suksesvolle sakeman met uitgebreide besigheidsbelange. Sy dogter is ‘n mediese dokter en sy een seun ‘n ingeneur. Die ander kinders is almal in sy besighede betrokke.

“Mnr. Ndevu is  ‘n diep gelowige mens wat baie lief is vir sy kerk en  medegelowiges. Hy is die hoofouderling van Rietvlei en dien ook op ons ringskommissie. Deur moeilike tye toe Rietvlei sonder leraars moes klaarkom, het hy Rietvlei finansieel help dra. Hy het ook deur die jare ‘n bydrae tot die salarisse  van die leraars op Rietvlei gemaak. Sy maatskappy doen ook gereeld herstelwerk aan die kerk en pastorie van die gemeente.

“Die kind wat destyds deur die kerk op sy voete gehelp is, help vandag om die gemeente van Rietvlei staande te hou.

“Hierdie verhaal laat my dink aan Jesus se gelykenis van die saaier in Matt. 13.  Ons roeping is om die saad te saai – in die goeie tye,  maar ook in die moeilike tye soos wat ons vandag beleef.  Ja, baie van die saad val op harde en onvrugbare grond,  en vergaan, maar daar is altyd die saad wat op goeie grond val en ‘n oes oplewer, tot honderdvoudig toe …

“Ds Grobler het destyds nog per perdekar op Rietvlei aangeland, en het die saad van die evangelie daar begin saai. Hy leef lankal nie meer nie, maar sou vandag verstom staan by aanskoue van die oes!

“Baie dankie, weer eens, vir u getroue voorbidding vir die werk in ou Transkei.”

* Nie sy regte naam nie, ter wille van sy besigheidsbelange en politieke betrokkenheid.

Kontak

Christo Wooding
wooding1@telkomsa.net