Lucky Kunene en sy vrou, Phumzile

Volgens ds Louwrens van der Westhuizen, predikant van die VGK Makhathini, is Lucky Kunene ‘n antwoord op vele gebede. Daar is ‘n baie groot behoefte aan sterk leierskap in die kerk op die Makhathini-vlakte en hier is een van hul eie ‘kinders’ nou weer terug met die doel om die gemeente te dien. Maar wie is Lucky?

Lucky is in Newcastle gebore en het as jong seuntjie teruggekom na Makhathini om by sy ouma aan moederskant, naby Chezwane, groot te word. (Sy is so vier jaar terug oorlede).

Hy was bevoorreg om in die geborgenheid van sy ooms in die omtrek te kon bly. Sy ouma, wat ‘n praktiserende sangoma was, se huis was langs die kerkgeboutjie – en dis waar Lucky se pad as klein seuntjie met die Here gekruis het. Alhoewel sy ouma nooit ‘n Christen geword nie, het sy nooit vir Lucky as kind in ‘n rigting gedwing nie. Tydens familierituele waartydens Lucky ongemaklik sou voel, sou sy vir hom intree en aan die familie verduidelik dat hulle hom moet los – hy gaan kerk toe. Alhoewel hy geen Christelike begeleiding uit sy ouma se huis ontvang het nie, sal hy nooit die geborgenheid en liefde wat hy daar ontvang het, vergeet nie. Ten spyte van sy familie se swaarkry en dat hulle dit nie breed gehad het nie, het sy familie goed vir hom gesorg en kon hy ook skool toe gaan.

Lucky het van kleins af die Sondagskool langs sy ouma se huis besoek – hier het die lekkertjies wat die evangelis uitgedeel het waarskynlik ‘n groot rol gespeel! Op hierdie manier het hy deel van die VGK geword en gevoel hy belong. Op hoërskool het hy deel geword van die kerk se jeugbediening en naskools deelgeneem aan van die gemeentelike bedieninge waar hy gehelp het met tentveldtogte, uitreike, ens. In die omgewing van 1995 het hy ‘n bewustelike besluit geneem om Christus te volg; to belief. Sedertdien beleef hy ‘n lewende verhouding met Jesus Christus (behave).

Lucky het nog altyd ‘n groot lojaliteit teenoor die VGK gehad. In 2004 is hy na Durban om daar te gaan werk vir die NPO, Sending aan die Melaatses, waar hy by ‘n ander denominasie ingeskakel het en waar hy ook sy vrou, Phumzile Mkize, ontmoet het. Alhoewel hy nooit daar lidmaat geword het nie, het hy daar betrokke geraak by die Sondagskool en ook soms gepreek.

Sedert Januarie vanjaar is hy as studentepredikant aangestel in die VGK Makhathini. Hy getuig: “The Reformation is the core of my hart.” Iets wat vir ‘n mens ‘n goeie idee gee van wie Lucky is en waarvoor hy staan. Alhoewel hy nie toe by ‘n VGK-gemeente ingeskakel was nie, maar steeds sy VGK-lidmaatskap behou het, het die eksamenkommissie van die VGK hom as teologie-student goedgekeur – iets waaroor hy diep dankbaar is.

Tans is Lucky voltyds betrokke by die VGK Makhathini as medewerker en studenteleraar. Hy het verskeie kwalifikasies in jeugwerk, sosiale en gemeenskapswerk en rekenaarvaardighede behaal. Hy is ‘n briljante persoon en hy dwing respek af; sy eerbaarheid en toewyding aan dit wat sy verantwoordelikheid is, is merkwaardig. As gesin het hy en sy vrou ‘n baie mooi lewe saam met hul twee kinders, Siqinisekiso (‘n dogtertjie) en Qhawe (‘n seuntjie).

Lucky het nie teologie begin studeer omdat hy geroep is om voltyds in ‘n beroep te staan nie; hy het dit gedoen omdat teologie hom geïnteresseer het. Hy het altyd die behoefte gehad om meer van die Bybel te leer en God sodoende beter probeer verstaan; hy wou groei in sy verhouding met Christus. Ten opsigte van sy roeping het hy aanvanklik baie weerstand gebied. Hy het dit altyd eenkant toe probeer skuif tot so drie of twee jaar gelede toe hy besef het die Here roep hom spesifiek terug na sy tuisgemeente, die VGK Makhathini. Hiervoor moet hy egter gekwalifiseer wees en daarom het hy verder begin studeer. Lucky het sy BTh deur UNISA voltooi en doen vanjaar ‘n NDT (Nagraadse Diploma in Teologie) aan die Universiteit van Stellenbosch met die begeerte om volgende jaar te begin met sy MTh, ook by US.

Lucky is vanaf Januarie vanjaar voltyds in die gemeente as ouderling bevestig met die benaming, “Student Minister”. Die bedoeling is dat hy in die toekoms ‘n volwaardige leraar van die gemeente sal word. Hy verstaan die gemeente baie goed en is tans voltyds betrokke by bediening in die gemeente, veral by die Sondagskool.

Volgens ds Van der Westhuize het Lucky ‘n gawe vir lering en is baie passievol oor mense en hul nood. Daar word gebid dat daar nog jongmanne sal inskuif saam met Lucky – daar is gemeenteleiers wat baie mooi en sterk staan, maar daar is ‘n behoefte aan nog een of twee voltydse mense – ons sien uit na die dag wanneer Lucky voltyds daar leraar kan wees.

 

Kontak

Louwrens van der Westhuizen
weshuis7@gmail.com