Sedert sy ontstaan in 1985, is die eerste Maandag van Oktober aangewys deur die Verenigde Nasies as Wêreld Habitat Dag. Die tema van hierdie jaar se Wêreld Habitat Dag is: Behuising vir Almal – ‘n Beter Stedelike Toekoms.

Wanneer mens na dink oor behuising, spring mens se gedagtes so maklik na die behoefte van soveel Suid-Afrikaners wat steeds geen toegang het tot basiese behuising of sanitasie nie. Hierdie krisis word verder beklemtoon deur die ongeregtigheid van ekonomiese sisteme en die wanbalans tussen ryk en arm wêreldwyd.

As Christene word ons geroep om ‘n alternatiewe visie en hoop te beliggaam. Hierdie visie gee agentskap aan die stemloses en bemagtig randfigure. Dit is in die verlossing van Jesus Christus dat ons hierdie alternatiewe narratief ontvang. Dit is ‘n narratief wat die hele skepping insluit by God se verhaal.

Ons verantwoordelikheid as mense (en gelowiges) sluit ook die habitat van ons nie-menslike burgers in. Ons vergeet so vinnig dat al die aarde se bewoners aan mekaar verbind is en vir die mensdom om te floreer, so ook moet die skepping. Soos die mensdom ontwikkel het om ‘n beter habitat vir haarself te skep, het ons die habitat van soveel ander vernietig.

So, op hierdie dag, mag ons (as gelowiges) besef dat ons die potensiaal het om ‘n meer volhoubare toekoms te skep vir almal. Mag ons tot die besef kom dat die impak wat ons aksies het verrykende gevolge het vir die hele Aarde-gemeenskap. En mag ons besef dat vir die mensdom om te floreer, so ook moet die hele skepping.

Met dank ontvang van Dewald Hoffmann